Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11

Chiều 27/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11, giải trình về việc quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh đối với một số đề tài, dự án khoa học từ năm 2010 - 2018.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11

Các đại biểu dự phiên họp.

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính đã báo cáo, giải trình một số nội dung về việc quản lý, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ đối với một số đề tài, dự án khoa học từ năm 2010 đến năm 2018.

Theo đó, từ năm 2010 - 2018, trên địa bàn tỉnh có 307 nhiệm vụ khoa học công nghệ được triển khai thực hiện, trong đó có 28 nhiệm vụ hỗ trợ và 279 đề tài, dự án. Nhìn chung các đề tài, dự án đã giảm dần về số lượng, tăng về chất lượng và đã từng bước khắc phục sự dàn trải trong nghiên cứu khoa học. Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ trong giai đoạn này gần 94 tỷ đồng, trung bình mỗi đề tài, dự án được ngân sách sự nghiệp khoa học hỗ trợ hơn 305 triệu đồng.

Các đề tài, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển của các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình như trong nông nghiệp đã phát triển, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiến tiến vào sản xuất, triển khai các mô hình nông nghiệp tiên tiến theo chuỗi giá trị, dự án sản xuất rau quả, thực phẩm sạch theo hướng hữu cơ, VietGap, sản xuất tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Trong phát triển công nghiệp đã hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến dây chuyền sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, hỗ trợ các doanh nghiệp xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo, giải trình tại phiên họp.

Tiếp đó, lãnh đạo các sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, UBND huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, huyện Kim Sơn; Chủ nhiệm các đề tài, dự án tập trung giải trình 3 đề tài, dự án: Nghiên cứu xây dựng đàn hươu sao hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế khu vực miền núi huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng dây chuyền sản xuất vôi ngậm nước Ca(OH) chất lượng cao; Ứng dụng khoa học kỹ thuật đổi mới dây chuyền công nghệ và đóng chai bán tự động trong sản xuất rượu cổ truyền Kim Sơn.

Nội dung giải trình liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp khoa học trong thực hiện đề tài, dự án; đánh giá kết quả, khó khăn, tồn tại, tính khả thi, ứng dụng thực tế, giải pháp nhân rộng, phát triển, định hướng trong thời gian tới; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao về công tác quản lý Nhà nước...

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Quảng ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các vị đại biểu trong việc tham gia ý kiến tại phiên giải trình. Đồng thời đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn của Thủ trưởng các cơ quan trong việc giải trình các nội dung liên quan và đưa ra phương hướng, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh đối với một số đề tài, dự án khoa học từ năm 2010 - 2018.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch H ĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

 

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: phát triển du lịch, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Cân đối, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các dự án khoa học công nghệ đã được nghiệm thu có hiệu quả để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân. Tiến hành rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn khoa học công nghệ để báo cáo cơ quan chức năng và xử lý.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí đề nghị tham mưu nâng cao chất lượng lựa chọn đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, có kế hoạch kiểm tra, thẩm định tình hình các kết quả ứng dụng đề tài. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách về phát triển khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trong ứng dụng, mở rộng, nhân rộng các mô hình đã thành công để chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất và cuộc sống.

Với Sở Tài chính, yêu cầu chủ trì, tham mưu để phân bổ dự toán cho các đề tài, dự án đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, phát huy hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ.

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục cho vay vốn ưu đãi đối với các hộ chăn nuôi hươu sao thuộc các xã khó khăn của huyện Nho Quan. Phổ biến kịp thời các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật đối với công tác quản lý sản xuất và sử dụng vôi công nghiệp.

Tích cực giải quyết các vấn đề liên quan đến đề tài, dự án khoa học công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị chủ trì đề tài/dự án tổ chức thực hiện có hiệu quả. UBND các huyện, thành phố quan tâm ứng dụng kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ vào sản xuất tại địa phương; giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các đề tài, dự án trên địa bàn.

Hồng Giang -Đức Lam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện