Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại thành phố Tam Điệp

Ngày 30/5, Đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với thành phố Tam Điệp về việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước. Tham gia đoàn giám sát có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; một số Ban của HĐND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại thành phố Tam Điệp

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, UBND thành phố Tam Điệp đã chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán tiếp thu và thực hiện chỉnh sửa số liệu, sổ sách kế toán theo đúng quy định. Về xử lý tài chính, đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan xử lý trên 5,9 tỷ đồng, bao gồm: thu ngân sách nhà nước khoản thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Kiểm toán Nhà nước xác định tăng thêm tại 6 doanh nghiệp; xử lý các khoản qua kiểm toán chi ngân sách.

Cụ thể việc xử lý các khoản qua kiểm toán chi ngân sách, thành phố đã tiến hành thu hồi kinh phí cấp thừa không sử dụng hết của một số hoạt động; giảm dự toán thanh toán năm sau với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mới xã Quang Sơn và dự án cải tạo nâng cấp hồ mang cá, hồ Lỳ, hồ Bống, đập Sòng Cầu; giảm giá trị trúng thầu một số dự án được kiểm toán tại Ban quản lý dự án thành phố Tam Điệp và xử lý tài chính khác.

Đối với công tác xử lý nợ đọng, thành phố Tam Điệp chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản, xây dựng kế hoạch xử lý và lộ trình cụ thể phù hợp với tình hình của địa phương. Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại việc ký hợp đồng và sử dụng lao động hợp đồng tại các cơ quan đơn vị. Trên cơ sở đó sắp xếp, bố trí lại các đối tượng lao động tại các phòng ban đúng chức năng, vị trí việc làm.

Tam Điệp cũng tổ chức chấn chỉnh rút kinh nghiệm về các tồn tại, sai sót trong công tác lập dự toán đầu tư; công tác lập, thẩm định phê duyệt thiếu thiết kế dự toán; công tác nghiệmthu, thanh toán để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đồng thời đẩy nhanh công tác lập hồ sơ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến vấn đề xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý nợ đọng; việc phân bổ vốn và ưu tiên vốn đầu tư; cụ thể việc rà soát, sử dụng, bố trí hợp đồng lao động; vấn đề lập dự toán thu ngân sách; các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ đọng; thực hiện cải cách tiền lương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của thành phố Tam Điệp trong việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời nhấn mạnh: qua báo cáo và nghe trao đổi cho thấy đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị thành phố Tam Điệp tiếp tục thực hiện và hoàn thành các phần việc còn lại theo kiến nghị; đẩy mạnh các giải pháp xử lý nợ đọng, các biện pháp thu ngân sách, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị Thành phố chỉnh sửa lại báo cáo cho phù hợp, trong đó đánh giá rõ kết quả thực hiện các kiến nghị, bổ sung thêm các văn bản chỉ đạo và có đề xuất kiến nghị đối với HĐND tỉnh và Đoàn giám sát.

Hồng Giang - Đức Lam