Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương tại Sở Tài chính

Ngày 28/5, Đoàn giám sát của thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương tại Sở Tài chính

Đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo của Sở Tài chính nêu rõ: Ngay sau khi có kết luận, kiến nghị về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước, Sở Tài chính đã tích cực triển khai thực hiện. Cụ thể là đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, trong đó quán triệt quan điểm tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ trọng tâm, chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ quan trọng, cấp thiết và khả năng triển khai trong dự toán. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng công tác lập và giao dự toán đảm bảo đúng chế độ, sát nguồn thu.

Sở Tài chính đã triển khai chấn chỉnh và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các phòng liên quan trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh quản lý điều hành chi ngân sách. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị có liên quan như: bổ sung điều khoản ân hạn, phạt nộp chậm đối với khách hàng vi phạm quy chế và đề nghị xử lý hành chính hoặc hủy kết quả trúng hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất; xử lý nghiêm các đơn vị chậm lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành theo quy định;

Chỉ đạo làm thủ tục hoàn trả về ngân sách Trung ương số tiền còn dư từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia việc làm dạy nghề "đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài", do lao động chưa cung cấp được chứng từ hợp lệ; rà soát, trích các chi phí liên quan đến bán đấu giá tài sản và nộp ngân sách Nhà nước; phối hợp với kho bạc Nhà nước tỉnh ghi thu, chi kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn; thực hiện giảm quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ cho công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Nam.

Sau khi nghe thành viên Đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi thảo luận, đồng chí Bùi Mai Hoa, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận sự cố gắng của Sở Tài chính trong các vấn đề liên quan đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của Kiểm toán Nhà nước. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số phần việc, một số kiến nghị của Kiếm toán Nhà nước vẫn chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành.

Vì vậy đồng chí đề nghị, Sở Tài chính tìm ra nguyên nhân, nêu rõ những khó khăn và đưa ra giải pháp cụ thể đối với những việc chưa làm được. Có văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện các kết luận, kiến nghị có liên quan của Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác điều hành, thực hiện các nội dung thu, chi ngân sách theo đúng Luật định.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Tài chính hoàn thiện báo cáo, trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ 10 kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, nêu rõ những việc đã làm được, việc chưa làm được, những khó khăn, vướng mắc và bổ sung thêm nội dung kiến nghị đối với HĐND tỉnh và Đoàn giám sát.

Hồng Giang - Đức Lam