Thường trực HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh

Ngày 4/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2011, từ năm 2012 đến nay Cục thuế tỉnh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chức năng, các Chi cục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện quản lý thu thuế theo đúng quy định.

Hàng năm số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được huy động vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 12 tỷ đồng. Riêng năm 2016 đã thu được gần 11,4 tỷ đồng, năm 2017 thu được trên 12,5 tỷ đồng và trong 8 tháng năm 2018 đã thu trên 8,6 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: Trong quá trình triển khai còn có trường hợp chưa cấp được mã số thuế do thiếu thông tin người nộp thuế hoặc trùng thông tin với người nộp thuế khác đã có mã số thuế; nhiều trường hợp người dân tự chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nhưng không làm hồ sơ, thủ tục theo quy định;

Đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của các hộ ở mức thấp; cán bộ thực hiện ủy nhiệm thu tại xã, phường thường xuyên thay đổi, trong khi cán bộ mới tiếp nhận có nghiệp vụ tin học yếu nên công tác lập bộ quyết toán chậm và nhiều sai sót; quá trình triển khai ứng dụng quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên hệ thống phần mềm còn gặp nhiều khó khăn như tốc độ xử lý chậm, dữ liệu các hộ thiếu chính xác....

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đã yêu cầu Cục thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường làm rõ thêm một số nội dung: Số liệu thống kê về diện tích đất phi nông nghiệp; Nợ đọng thuế và giải pháp thu thuế đất trống; Sự phối hợp giữa Cục thuế tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương trong việc thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý những sai phạm trong quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp....

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Hiện nay, việc quản lý nhà nước liên quan đến đất đai, trong đó có quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là vấn đề phức tạp và đang gặp nhiều khó khăn. Bởi vì, đối tượng thu nhiều, việc quản lý thu phức tạp, trong khi số thu chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, đây lại là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tác dụng tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tạo sự minh bạch và công bằng giữa các đối tượng sử dụng đất.

Đồng chí mong rằng, thông qua trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến kết quả thu, khó khăn, hạn chế, cũng như các kiến nghị của Cục thuế tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo với cấp trên và kỳ họp HĐND sắp tới để có giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong những năm qua được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị Cục Thuế tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế để nâng cao ý thức và chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Tiếp tục triển khai các giải pháp tăng thu, thu hồi nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có giải pháp cụ thể đối với những đối tượng chậm nộp thuế hoặc cố tình kê khai thuế không đúng quy định. Cập nhật kịp thời các tuyến đường mới, báo cáo UBND tỉnh quyết định đơn giá mới để lập bộ quản lý thuế. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền các địa phương rà soát lại số liệu diện tích đất nông nghiệp, diện tích đất phi nông nghiệp để không bỏ xót đối tượng nộp thuế, giúp công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tốt hơn và chặt chẽ hơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị Cục thuế tỉnh bổ sung thêm thông tin, số liệu, nhất là về kết quả, nguyên nhân của khó khăn, hạn chế, các đề xuất, kiến nghị và hoàn thiện báo cáo gửi về Văn phòng HĐND tỉnh.

Hồng Giang - Đức Lam

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện