Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện

Thực hiện Kế hoạch giám sát "Hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến hết năm 2017", sáng 20/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại huyện Yên Mô. Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện

Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của HĐND huyện Yên Mô: Những năm gần đây, hoạt động của HĐND huyện có nhiều đổi mới. Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND.

Về việc tổ chức kỳ họp: Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chất lượng được nâng lên. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 2 phiên giải trình về công tác quản lý đất đai; Xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Mô đến năm 2025 và Đồ án điều chỉnh chung quy hoạch thị trấn Yên Thịnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Về hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND: Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2017, đã tổ chức 21 cuộc giám sát chuyên đề. Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tăng cường công tác tái giám sát, trong 2 năm (2016, 2017) đã tổ chức 7 cuộc tái giám sát. Việc tổ chức các cuộc tái giám sát đã có tác dụng đẩy nhanh trình khắc phục những tồn tại sau giám sát, góp phần nâng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn huyện

Công tác tiếp xúc cử tri đã được tổ chức dưới nhiều hình thức, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu tiếp thu, giải trình ngay tại buổi tiếp xúc. Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND; công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên theo luật định.

Thực tiễn hoạt động, HĐND huyện Yên Mô đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đề xuất với cơ quan cấp trên trong việc ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhất là việc quy định giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho đại biểu HĐND ít nhất 2 lần/nhiệm kỳ...

Tại buổi giám sát, Đoàn đã trao đổi làm rõ các vấn đề: thời gian tổ chức kỳ họp, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp; hoạt động giám sát, tái giám sát; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; công tác đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kết luận sau giám sát, các cam kết sau phiên chất vấn của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; công tác văn phòng HĐND-UBND; điều kiện hoạt động của HĐND; đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND...

Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát khẳng định: việc giám sát nhằm mục đích trao đổi, đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh với HĐND cấp huyện để từ đó cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động của HĐND, nhất là hoạt động giám sát của HĐND cấp xã; việc tổ chức các kỳ họp; điều kiện hoạt động của HĐND... qua đó góp phần nâng cao chất lượng, vị thế của HĐND các cấp.

Ghi nhận những kết quả của HĐND huyện Yên Mô trong hoạt động giám sát, giải trình, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, điều đầu tiên là phải nâng cao chất lượng đại biểu. Điều này đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng học hỏi, tự mình rèn rũa, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao vị thế của người đại biểu dân cử.

Bên cạnh đó, chất lượng tổ chức kỳ họp phải kể đến vai trò quan trọng của chủ tọa kỳ họp. Do vậy, Thường trực HĐND các cấp cần phải có nhiều đổi mới hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, góp phần tạo nên thành công kỳ họp...

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế trong hoạt động HĐND cấp xã, đó là chất lượng của các Ban của HĐND còn hạn chế; tâm lý ngại vai chạm vẫn còn. Vì vậy, thời gian tới, các Ban của HĐND cấp xã cần đẩy mạnh hoạt động giám sát (mỗi năm ít nhất phải có 4-5 cuộc giám sát).

Đồng chí cũng trao đổi làm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của HĐND cấp xã, cấp huyện trong giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, trong đó đề nghị cần bám sát yêu cầu thực tiễn, vì sự phát triển của địa phương để giải quyết, đảm bảo đúng luật.

Đối với kiến nghị của HĐND huyện Yên Mô về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đại biểu HĐND, đồng chí giao Sở Nội vụ tiếp thu, tham mưu cho tỉnh triển khai.

Mai Lan- Thế Minh

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện