Thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2020

Với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế sự gia tăng người nghiện ma túy. Đấu tranh mạnh với các hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ chất ma túy; tổ chức tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; phấn đấu 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị cai nghiện, giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội từ 5 đến 10%; triệt xóa 5% trở lên số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và không để phát sinh điểm nóng về ma túy…

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy năm 2020, để chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện.

Theo đó, Ban chỉ đạo giao Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò thường trực về phòng, chống ma túy, tham mưu cho UBND tỉnh, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong phòng, chống ma túy. Phối hợp, in ấn tài liệu cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy"; "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy". Huy động lực lượng đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy; tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm đối tượng mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy; kiên quyết triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy.

Phối hợp, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tại xã, phường, thị trấn. Làm tốt công tác quản lý số đối tượng sau cai nghiện, phòng ngừa tái nghiện. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị tham gia công tác phòng, chống ma túy. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy; chương trình quân dân kết hợp cai nghiện tại cộng đồng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 138 xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. Hướng dẫn triển khai đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện.

Sở Y tế triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất thuốc phiện bằng Methadone. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực y, dược. Phối hợp tổ chức xác định tình trạng nghiện cho người nghiện ma túy, phục vụ công tác đưa người nghiện đi cai nghiện; phối hợp, lồng ghép các biện pháp giảm lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác qua đường tiêm chích ma túy.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, duy trì các mô hình phòng, chống ma túy tại các trường học. Tổ chức giáo dục kiến thực, kỹ năng phòng, chống ma túy cho đội ngũ giáo viên, học sinh. Tổ chức giảng dạy các nội dung về công tác phòng, chống ma túy trong các trường học. xây dựng phong trào "An toàn trường học"; phấn đấu không có học sinh nghiện ma túy hoặc tham gia hoạt động phạm tội về ma túy.

Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tham mưu cho chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn". Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội Người cao tuổi thực hiện tốt công tác động viên hội viên tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy.

Nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy. Đoàn thanh niên làm tốt công tác phòng, chống ma túy trong thanh niên. Chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng Đội thanh niên tình nguyện "Thắp sáng niềm tin"; phân công đoàn viên, thanh niên tình nguyện đảm nhận quản lý, giúp đỡ người nghiện, người sau cai nghiện ở cộng đồng phòng ngừa tái nghiện.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp "không có tệ nạn ma túy".

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình chỉ đạo đội ngũ phóng viên tăng cường tuyên truyền về phòng, chống ma túy, kết quả bắt giữ, xử lý tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng. Nêu gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Trần Dũng