Thực hiện Luật NVQS, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, DQTV giai đoạn 1996-2008

Ngày 20-8, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức tổng kết thực hiện luật NVQS, pháp lệnh về lực lượng DBĐV và pháp lệnh DQTV giai đoạn 1996-2008.

 

Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Thế Lực, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Phan Tiến Dũng, TVTU, phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Dương Thanh Phong, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND, chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo tổng kết thực hiện luật NVQS, pháp lệnh về lực lượng DBĐV và pháp lệnh DQTV giai đoạn 1996-2008, nhấn mạnh: Quá trình tổ chức thực hiện Luật, Pháp lệnh đã tuân thủ nguyên tắc "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu". Kết quả thực hiện pháp lệnh về lực lượng DBĐV, đến nay tổng số quân dự bị đã đăng ký chiếm 6,67% dân số, số quân nhân dự bị đủ điều kiện động viên đạt 91,5%, toàn tỉnh đã đăng ký 47.002 phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân; lập kế hoạch xây dựng và huy động lực lượng DBĐV; tổ chức tốt công tác xây dựng và quản lý các đơn vị DBĐV, tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra các đơn vị DBĐV.

Trong thời gian từ 1996-2008 đã tổ chức huấn kuyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 92% so với yêu cầu được giao, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 70%.

Trong 12 năm tỉnh đã chi hàng chục tỷ đồng từ ngân sách địa phương cho công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị.

Kết quả thực hiện pháp lệnh DQTV, đã tổ chức, sắp xếp biên chế, củng cố, tổ chức các đơn vị DQTV ở 100% đơn vị cơ sở theo hướng "rộng khắp, số lượng hợp lý, đúng quy mô, thành phần lực lượng, trang bị phù hợp", số lượng đầu mối DQTV tăng từ 270 cơ sở (năm 2006) lên 342 cơ sở (năm 2008), làm tốt công tác phát triển đảng viên, đoàn viên trong lực lượng DQTV, nâng cao tỷ lệ nữ DQTV.

Từ năm 2004 đến nay, tỉnh đã mở 3 khóa đào tạo chương trình Trung cấp quốc phòng cơ sở cho 256 đồng chí lãnh đạo chỉ huy trưởng cấp xã, phường, thị trấn.

12 năm đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập cấp tỉnh, diễn tập phòng thủ cấp huyện và diễn tập trị an cấp xã với hàng nghìn lượt DQTV tham gia.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 15 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Quỳnh Thu

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện