Thực hiện học và làm theo gương Bác: Chọn nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mới

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã vận dụng sáng tạo các nội dung Chỉ thị vào thực tiễn bằng việc lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện, qua đó thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của tỉnh.

Thực hiện học và làm theo gương Bác: Chọn nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mới

Các đại biểu dự lễ khánh thành nhà tình nghĩa tại xã Chất Bình (Kim Sơn). Ảnh: Thế Minh

Những ngày chuẩn bị đón năm mới 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Kim Sơn và Đảng ủy, UBND xã Chất Bình đã tổ chức khánh thành và bàn giao căn nhà tình nghĩa tặng bà Nguyễn Thị Ngát ở xóm 5, xã Chất Bình (Kim Sơn) là vợ liệt sĩ. Trò chuyện với bà Ngát tôi được biết, trong suốt thời gian 6 tháng thi công ngôi nhà, Phó Chủ tịch UBND xã Chất Bình Nguyễn Xuân Quang thường xuyên có mặt để theo dõi và chỉ đạo thi công xây dựng ngôi nhà đảm bảo chất lượng, thời gian. Với tinh thần việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, Đảng ủy, UBND xã luôn quan tâm thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao với tâm huyết và trách nhiệm cao nhất. Việc xây dựng nhà tình nghĩa tặng bà Ngát là một minh chứng sinh động. Xã đã huy động các lực lượng ủng hộ hàng trăm ngày công để cùng với đơn vị tài trợ là Lữ đoàn 131 Hải quân hoàn thành ngôi nhà kiên cố với diện tích xây dựng 86 m2 trong thời gian ngắn nhất, chất lượng đảm bảo.

Đồng chí Mai Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Sơn nhận xét: Qua việc làm này cho thấy cấp ủy, chính quyền xã Chất Bình đã thực hiện tốt chủ đề năm 2018 mà Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn lựa chọn đó là "Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc". Đồng thời với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Kim Sơn đã lựa chọn chủ đề "Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc"; yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy lựa chọn, đăng ký việc cấp bách, bức xúc để thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 76 đảng bộ, chi bộ đã lựa chọn, đăng ký 127 việc cấp bách, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Kết quả là nhiều vấn đề đã được giải quyết, tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Nhờ đó trong năm 2018, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Kim Sơn tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, kết quả rõ nét trên các lĩnh vực. Đối với Huyện ủy Yên Khánh, một trong những nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đó là đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, phấn đấu để huyện được công nhận là huyện nông thôn mới trong năm 2018, với 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện Yên Khánh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM bằng những việc làm cụ thể như: Tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm; tập trung đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật; quan tâm chỉ đạo phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn... Tất cả đều có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cuối tháng 11 năm 2018, Yên Khánh đã được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2018. Đây chính là sự ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, nhân dân Yên Khánh trong quá trình xây dựng NTM; đồng thời cũng minh chứng cho sự lựa chọn sáng suốt và sự vận dụng sáng tạo Chỉ thị 05 vào thực tiễn địa phương.

Cùng với Kim Sơn, Yên Khánh, Thành ủy Ninh Bình với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo Bác với việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố; tập trung nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết kịp thời các công việc cho công dân, thực hiện phong cách ứng xử văn minh, lịch sự; thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với đảng ủy các phường, xã và chi bộ khối cơ quan, trên cơ sở đó tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Huyện ủy Hoa Lư tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo; tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Huyện ủy Gia Viễn tập trung tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, tài chính; thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đối với các cơ quan, đơn vị trong huyện, đặc biệt là khuyến khích, động viên các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện...

Đảng ủy Công an tỉnh gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện phong trào "Tự học, tự rèn, tự đào tạo", nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động của Bộ Công an về "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ của các tổ, đội, đơn vị công tác; lựa chọn chủ đề "Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; thực hiện nghiêm "4 không": không đánh bạc dưới mọi hình thức, không vay và cho vay nặng lãi hoặc tham gia các tổ chức tín dụng đen; không uống rượu bia say; không vi phạm luật khi tham gia giao thông và thực hiện phong trào "cơ quan, đơn vị không khói thuốc"...

Có thể khẳng định việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm mang tính đột phá để tập trung chỉ đạo giải quyết chính là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống một cách thiết thực và sáng tạo. Mỗi đảng bộ một cách làm khác nhau, đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn đã góp phần tạo đà cho các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 và những năm tiếp theo.

Xuân Trường