Thực hiện cải cách hành chính: Nhiều giải pháp mang tính đột phá

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp mang tính đột phá, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Nhờ đó, nhiều thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Thực hiện cải cách hành chính: Nhiều giải pháp mang tính đột phá

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm một cửa thành phố Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang

Phát huy hiệu quả mô hình một cửa, một cửa liên thông

Năm 2001, cơ chế một cửa lần đầu tiên được áp dụng thí điểm tại UBND huyện Nho Quan. Đến năm 2007, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được nhân rộng tại 100% cơ quan hành chính các cấp. Đến nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được thực hiện ở 100% cơ quan hành chính các cấp với 171 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế hoạt động, quy định, quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký; bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trình độ làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông; thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính đã được công bố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công khai trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan; xây dựng cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương; quan tâm bố trí địa điểm của Bộ phận một cửa tại vị trí thuận tiện và đầu tư các trang thiết bị để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ.

Chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từng bước được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý Nhà nước; UBND tỉnh đã tích cực triển khai các phần mềm ứng dụng góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, 18/18 sở, ngành, 8/8 huyện, thành phố, 145/145 xã, phường, thị trấn duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với 1.088 thủ tục ở cấp sở, ngành, 240 đến 253 thủ tục ở cấp huyện, 80 đến 137 thủ tục ở cấp xã. Toàn tỉnh có 100% các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã thực hiện niêm yết công khai quy trình, thủ tục hành chính, số điện thoại, địa chỉ hòm thư tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ tra cứu và thực hiện.

Việc quyết liệt triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã từng bước khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh; giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân; Rút ngắn thời gian, chi phí và thúc đẩy nhanh quá trình gia nhập thị trường, tham gia sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; góp phần đảm bảo môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn. Điều này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh đạt 9,27%. Ninh Bình được đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng khá, giàu tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư.

Tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Năm 2018 tiếp tục là năm ghi nhận sự tập trung chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt, nhất là mặt bằng sản xuất, kinh doanh; việc tiếp cận các nguồn vốn vay, các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực đầu tư, thuê đất, đăng ký kinh doanh... Theo đó, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tập trung thu hút vào các ngành, lĩnh vực có ưu thế của tỉnh, những dự án có quy mô đầu tư lớn, dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường. Năm 2018, đã cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 30 dự án; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho 42 dự án, giúp các doanh nghiệp sớm triển khai các dự án khi được chấp thuận đầu tư.

Để thu hút đầu tư, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng thực hiện rà soát, sửa đổi và ban hành các cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy, phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ... Theo đó, trong năm, tỉnh đã ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất thông qua việc giao thực hiện đề tài, dự án; hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các sự kiện: Trình diễn kết nối cung - cầu công nghệ, triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Công tác cải cách hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện nghiêm túc. Nhiều cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện các quy trình thủ tục hành chính công khai theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, quy định rõ ràng trách nhiệm của cơ quan Nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tiêu biểu như: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung rút ngắn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp còn trung bình 2,3 ngày/hồ sơ; tiến hành scan số hóa cho trên 3.620 bộ hồ sơ, rà soát, đối chiếu chuẩn hóa cho trên 200 doanh nghiệp trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia; thực hiện tải 100% dữ liệu khi xử lý cho doanh nghiệp trên hệ thống.

Cùng với đó, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn. Các chi nhánh ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thực hiện công khai, minh bạch thông tin về hoạt động, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ, các dịch vụ của hệ thống ngân hàng; công khai các cơ chế, chính sách ưu đãi; rút ngắn tối đa thời gian giải quyết cho vay, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Đến hết năm 2018, đã có 1.450 doanh nghiệp được các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh chấp thuận cho vay với dư nợ 52.300 tỷ đồng, tăng 3.133 tỷ đồng so với đầu năm. Thực hiện chương trình kết nối ngân hàng- doanh nghiệp, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ cho 187 doanh nghiệp với số tiền cam kết hỗ trợ là 3.500 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với đầu năm, dư nợ đến hết năm 2018 là 2.900 tỷ đồng, tăng 16,2% so với đầu năm.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2018, toàn tỉnh có 750 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9% so với năm 2017, với tổng số vốn đăng ký trên 6.000 tỷ đồng. Như vậy tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có khoảng trên 4.800 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Các doanh nghiệp hoạt động ổn định, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Đức Nghĩa