Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để kích cầu kinh tế

Trước tình hình dịch COVID -19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu và chưa có dấu hiệu dừng lại đã tác động xấu đến nền kinh tế trong nước. Để chặn đà suy giảm, kích thích tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh các yếu tố hỗ trợ, trong đó nổi bật là giải ngân vốn đầu tư công vào các dự án trọng điểm. Tại Ninh Bình, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, qua đó kịp thời giải ngân, thanh toán vốn đầu tư.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để kích cầu kinh tế

Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, một trong những dự án trọng điểm của tỉnh đã được bàn giao và đưa vào sử dụng. Ảnh: Trường Giang

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Ninh Bình quản lý đã giao là 2.926,45 tỷ đồng, vốn đầu tư công được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020 là 889,913 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2020, ngay từ những tháng đầu năm, việc phân bổ vốn đầu tư công được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo sát sao, chủ động, linh hoạt và quyết liệt. 

Trong đó, yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, xác định chính xác nhu cầu hấp thụ vốn, xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần đầu tư nguồn lực, đồng thời kiên quyết chưa bố trí vốn kế hoạch năm cho các dự án chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định. Quy trình giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư công cho các đơn vị cấp dưới được triển khai kịp thời, nhanh chóng, qua đó tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, UBND tỉnh thường xuyên tổ chức họp chuyên đề, ra thông báo để giải quyết từng việc, từng dự án. Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, chỉ đạo nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán khối lượng hoàn thành, hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Với những giải pháp trên, từ đầu năm đến nay, các công trình, dự án trong kế hoạch năm 2020 do tỉnh quản lý và các dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020 được bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm theo đúng nguyên tắc, quy định của Chính phủ, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ các chương trình hành động của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh. Đến nay, các dự án lớn trên địa bàn triển khai đúng hoặc vượt tiến độ, hoàn thành những hạng mục kỹ thuật quan trọng và được đôn đốc hoàn thành để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt được kết quả tích cực, theo thống kê trên Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh Ninh Bình đứng thứ 4 trên tổng số các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. 

Tuyến đường nối liền từ ngã 3 Quy Hậu xuống vùng ven biển Kim Sơn. Ảnh: Anh Tuấn

Tuyến đường nối liền từ ngã 3 Quy Hậu xuống vùng ven biển Kim Sơn. Ảnh: Anh Tuấn

Tính đến 30/4/2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Ninh Bình quản lý đã giải ngân gần 1.349 tỷ đồng, đạt 46,09% kế hoạch vốn giao; tổng số vốn giải ngân vốn kéo dài sang năm 2020 đạt gần 115 tỷ đồng, đạt 12,91% kế hoạch vốn giao. Nhiều dự án trọng điểm của tỉnh có kế hoạch vốn lớn và đạt tỷ lệ giải ngân cao, như: Dự án Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình có số vốn giải ngân đạt 63,79 tỷ đồng, bằng 92,45% kế hoạch vốn; dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch Tràng An số vốn giải ngân đạt 39,898 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch vốn; dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển huyện Kim Sơn có số vốn giải ngân đạt 61,99 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch vốn; dự án Đường vành đai cấp bách chống lũ thượng nguồn đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của xã miền núi khó khăn thành phố Tam Điệp số vốn giải ngân đạt 23,927 tỷ đồng, bằng 97,95% so với kế hoạch vốn...

Tuy đạt được những kết quả tích cực nhưng vấn đề giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 vẫn còn những khó khăn, tồn tại. Trong đó phải kế đến một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra như: Vốn nước ngoài (ODA), vốn chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2020. Lý giải điều này, cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư: Các dự án sử dụng vốn ODA có quy trình giải ngân vốn nước ngoài phức tạp, gồm nhiều khâu, nhiều bước nên các dự án thường giải ngân vào cuối năm khi khối lượng thực hiện đạt nhiều. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kéo dài sang năm 2020 gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, không bàn giao được mặt bằng cho nhà thầu thi công nên không có khối lượng nghiệm thu để giải ngân vốn thanh toán.

Xác định thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng, giúp kích cầu kinh tế sau dịch. Do đó, từ nay đến cuối năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, thực hiện đúng những quy định về quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán của các dự án thanh toán nợ xây dựng cơ bản, dự án thu hồi ứng trong năm 2020 và các dự án đã có khối lượng thực hiện. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để tạo mặt bằng sạch, qua đó đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Theo dõi sát sao tình hình giải ngân của các dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn từ dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu vốn bổ sung cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét, bố trí đủ kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao cho địa phương và các nguồn dự phòng khác để tạo điều kiện cho tỉnh có thêm nguồn lực thực hiện các dự án quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hồng Giang