Thư chúc mừng đồng chí Khăm Phăn Phởi Nha Vông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy U-Đôm-xay

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh U-Đôm-xay lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp và đồng chí Khăm Phăn Phởi Nha Vông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy U-Đôm-xay, thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi thư chúc mừng. Báo Ninh Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng.

Kính gửi: Đồng chí Khăm Phăn Phởi Nha Vông, 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy U-Đôm-xay Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào,

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh U-Đôm-xay lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp và Đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy U-Đôm-xay; thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình và nhân danh cá nhân, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh U-Đôm-xay những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh U-Đôm-xay sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh U-Đôm-xay lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào; tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Ninh Bình và U-Đôm-xay nói riêng, ngày càng bền chặt và hiệu quả hơn.

Một lần nữa, kính chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh U-Đôm-xay sức khỏe, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Chúc quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa hai tỉnh Ninh Bình - U-Đôm-xay nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

Trân trọng!

NGUYỄN THỊ THU HÀ

UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện