Thông tư hướng dẫn một số quy định về thi nâng ngạch công chức.

Bộ Nội vụ vừa có Thông tư hướng dẫn một số quy định về thi nâng ngạch công chức.

Theo đó, đối với nâng ngạch chuyên viên chính (CVC), cán bộ, công chức - viên chức (CBCCVC) phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên (CV) hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên; đạt hệ số lương từ 3,66 trở lên (nhóm A2.1) hoặc 3,33 trở lên (nhóm A2.2).

Đối với nâng ngạch chuyên viên cao cấp (CVCC), CBCCVC phải có thời gian giữ ngạch CVC hoặc tương đương từ đủ 6 năm trở lên; đạt hệ số lương từ 5,42 trở lên (nhóm A3.1) hoặc 5,02 trở lên (nhóm A3.2).

Về tiêu chuẩn dự thi, trong cả 2 trường hợp, CBCCVC đều phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch CVC hoặc CVCC (đối với thi nâng ngạch CVCC); có chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc C trở lên (đối với thi nâng ngạch CVCC) và phải có đề án, công trình theo quy định của ngạch dự thi.

CBCCVC sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có bằng đại học thứ 2 là bằng ngoại ngữ và miễn thi môn Tin học nếu đã tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Theo Cổng thông tin Chính phủ