Thống nhất chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XII

Ngày 9/10, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2008.

Đồng chí Tạ Nhật Thới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Quốc Hùng, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác quý III, nhiệm vụ trong tâm công tác quý IV/2008 của HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện.

Trong quý III, hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thị, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác. Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì tổ chức kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa 12 thành công tốt đẹp. Nội dung, chương trình kỳ họp đúng quy định của pháp luật; công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp khoa học và linh hoạt.  Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ, là cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT - XH của tỉnh.  Thường trực HĐND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp luật về môi trường tại 1 số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường các giải pháp tích cực để bảo vệ môi trường.  Thường trực HĐND tỉnh cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và triển khai đề án hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Chỉ qua hơn 2 tháng thực hiện đề án, đã có 5/8 huyện, thị, thành phố đã đạt và vượt kế hoạch năm 2008, riêng huyện Yên Mô và TXTĐ dự kiến hoàn thành kế hoạch hỗ trợ cả giai đoạn 2008 - 2009 ngay trong năm 2008.  Hoạt động của HĐND huyện, thị, thành phố cũng được triển khai thực hiện theo đúng quy định. Bên cạnh các Nghị quyết theo quy định của pháp luật, 1 số huyện, thị xã đã chú trọng tới các Nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương. Tích cực tham gia các cuộc giám sát, khảo sát do Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh tổ chức.

Đồng chí Tô Văn Hoạt, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XII.  Theo dự kiến, kỳ họp sẽ tiến hành làm 2 phiên để đảm bảo việc phân bổ ngân sách cho các đơn vị theo Luật Ngân sách Nhà nước, đồng thời có đủ điều kiện đánh giá toàn diện, khách quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năn 2008.  Nội dung kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo; nghe, xem xét và thảo luận về các đề án, tờ trình và thông qua một số Nghị quyết; thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn và thực hiện một số nội dung khác của kỳ họp...

Bùi Diệu