Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"

Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam" vừa ban hành văn bản về việc triển khai thể lệ Cuộc thi. Theo đó, để đảm bảo Cuộc thi thuận lợi, đạt hiệu quả cao nhất, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thay đổi thời gian phát động, tổ chức Cuộc thi và thể lệ Cuộc thi. Cụ thể như sau:

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Cuộc thi trực tuyến

Phát động Cuộc thi: 14h30, thứ hai, ngày 27/11/2023 (dự kiến ban đầu là ngày 20/11/2023).

Vòng thi tuần (3 tuần): Từ ngày 27/11/2023 đến ngày 17/12/2023 (giảm 1 vòng thi tuần so với dự kiến).

 + Tuần 1: Từ ngày 27/11 đến 3/12/2023.

 + Tuần 2: Từ ngày 4/12 đến 10/12/2023.

 + Tuần 3: Từ ngày 11/12 đến 17/12/2023.

Giải thưởng 1 tuần: 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 19 giải Ba, 33 giải Khuyến khích (Giải thưởng 1 tuần tăng 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 9 giải Ba, 11 giải Khuyến khích, tuy nhiên tổng số giải thưởng không thay đổi so với Thể lệ cũ). Các nội dung khác không thay đổi.

Mai Lan