Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Sáng 31/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Quang cảnh hội nghị.

Cùng dự có đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ bảy- Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, Hội nghị diễn ra từ ngày 15-5 đến ngày 17-5-2023 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng như: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; Một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất đánh giá: từ sau Đại hội XIII đến nay, tình hình dịch bệnh COVID -19, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc đến an ninh chính trị, kinh tế- xã hội trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ bảy- Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

Trong bối cảnh đó, với ý chí, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Về kinh tế- xã hội, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã nhận định: Việt Nam là một điểm sáng "trong bức tranh xám màu" của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56%, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%, cao hơn nhiều so kế hoạch 6 - 6,5%, là mức tăng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tăng trưởng GDP quý I/2023 tuy đạt 3,2% so với cùng kỳ nhưng theo dự báo của nhiều tổ chức quốc tế thì cả năm Việt Nam vẫn có thể đạt từ 6-6,5%...

Các lĩnh vực quốc phòng -an ninh, đối ngoại; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, kỷ cương, thúc đẩy sự phát triển KT-XH của đất nước.

Hội nghị cũng chỉ ra bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: nước ta nỗ lực, quyết liệt để hoàn thành được chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5% giai đoạn 5 năm (2021-2025), trong đó tăng trưởng bình quân 3 năm (2023-2025) phải đạt khoảng 7,3%.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được đến giữa nhiệm kỳ, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở phân tích, dự báo về bối cảnh, tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII: Phát triển kinh tế; Phát triển văn hóa, xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại; Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Mai Lan - Đức Lam