Thị xã Tam Điệp: Tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương

Sáng ngày 23-6, UBND thị xã Tam Điệp tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh dân quân tự vệ giai đoạn 1996-2008.

 

12 năm qua, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Tam Điệp đã tổ chức quán triệt tới 00% cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thị xã và đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về công tác quân sự quốc phòng địa phương.

Hàng năm, Thị ủy đều ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, UBND thị xã có kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương, trong đó có nhiệm vụ tuyển quân, xây dựng lực lượng dự bị động viên và lực lượng dân quân tự vệ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã, các xã, phường, cơ quan xí nghiệp hàng năm được kiện toàn. Thị xã Tam Điệp luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, 100% quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự  đều được đăng ký khi trở về địa phương. Kết quả huấn luyện hàng năm đạt 100% yêu cầu, trong đó 70-80% đạt loại khá trở lên.

Trong dịp này 21 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh dân quân tự vệ giai đoạn 1996-2008 được nhận giấy khen của UBND thị xã Tam Điệp.

Kim Duyên

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện