Thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chiều 12/12, Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức phần thi trình bày đề án.

Thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Quang cảnh buổi thi trình bày đề án.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển.

Cùng dự có các đồng chí thành viên Hội đồng thi tuyển, thành viên tổ giúp việc.

Để đủ điều kiện bước vào phần thi này, trước đó ứng viên đã vượt qua phần thi viết. Trong phần thi này, Đề án được ứng viên trình bày gồm các nội dung về: sự cần thiết và cơ sở xây dựng Đề án; thực trạng công tác tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng; giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp và đề xuất, kiến nghị.

Sau khi trình bày Đề án, ứng viên nghe và trả lời câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và trả lời câu hỏi tình huống.

Kết quả kỳ thi giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thêm cơ sở lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý; am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý bổ nhiệm. Qua đó tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị.

Đào Duy - Đức Lam