Thị trấn Bình Minh phấn đấu trở thành "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"

Thị trấn Bình Minh nằm trong vùng bãi ngang của huyện Kim Sơn. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu trở thành "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" vào cuối năm 2018, từ đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thị trấn.

Thị trấn Bình Minh phấn đấu trở thành

Một góc thị trấn Bình Minh (Kim Sơn).

Vùng ven biển, bãi ngang Kim Sơn nói chung và thị trấn Bình Minh nói riêng đất rộng, dân thưa, hàng ngày hàng giờ chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Nơi đây cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng khó khăn, thu nhập của người dân trong vùng còn thấp, việc huy động đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi còn hạn chế.

Tuy nhiên, với quyết tâm xây dựng "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị", Đảng bộ và chính quyền thị trấn Bình Minh đã triển khai nhiều cuộc vận động như: Thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, khuyến khích các hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, thôn, cơ quan văn hóa, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan..., trong đó đặc biệt chú trọng tiêu chí bảo vệ môi trường…

Để triển khai thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường có hiệu quả, Đảng ủy thị trấn đã giao ủy ban MTTQ và các đoàn thể  trong thị trấn tích cực vào cuộc tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh môi trường, không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng. Thị trấn vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu thực hiện các tiêu chí văn minh đô thị theo phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau".

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với khu dân cư tổ chức phát động phong trào vệ sinh đường làng, ngõ xóm và trong gia đình; phân loại rác thải rắn, nilon, xử lý xác động vật tại hộ gia đình, đảm bảo môi trường trong chăn nuôi... Đồng thời triển khai nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường như "Dòng sông tự quản", "Con đường tự quản", "5 không, 3 sạch", "Ngày thứ 7 sạch", "Không sử dụng túi nilon".

Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, UBND thị trấn tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể và nhân dân ngày 27 hàng tháng tập trung dọn vệ sinh, thu gom rác thải, nạo vét, khơi thông cống rãnh khu dân cư, khu vực cánh đồng canh tác, các tuyến đường. Ngoài ra, vào các ngày lễ, Tết trong năm, thị trấn đều tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, tạo thành nền nếp trong các khối dân cư, cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Các khối dân cư đã đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy định thực hiện nếp sống văn hóa, qua đó người dân đã có ý thức giữ gìn môi trường, phân loại, xử lý rác thải ngay tại gia đình, việc bỏ rác được thực hiện đúng thời gian và đúng nơi quy định, không còn hiện tượng xả rác thải nơi công cộng. Đồng thời có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nhất là tại các khu dân cư tập trung và những hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn.

Từ năm 2016, thị trấn ký hợp đồng với Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện thực hiện thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn 2 lần/tuần theo đúng lịch, không để rác thải tồn đọng. Thị trấn cũng thành lập Tổ thu gom rác, đầu tư xây dựng nhà chứa rác hợp tiêu chuẩn cách xa khu dân cư, đảm bảo việc thu gom không gây ô nhiễm môi trường; cùng với đó quan tâm mua bảo hiểm y tế, đồ dùng, dụng cụ bảo hộ lao động cho nhân viên vệ sinh môi trường.

Đến nay thị trấn đã vận động được 11 khối dân cư thực hiện mô hình thu gom rác tập trung, hai khối dân cư còn lại do địa hình xa khu trung tâm, dân cư thưa nên thị trấn để nhân dân tự xử lý rác tại hộ gia đình và hỗ trợ mỗi hộ gia đình 300.000 đồng để xây hố tự xử lý rác. Tổng kinh phí chi cho công tác vệ sinh môi trường hàng năm trên địa bàn thị trấn trên 300 triệu đồng.

Ngoài ra, các khối dân cư, cơ quan, đơn vị còn duy trì tốt phong trào vệ sinh công cộng, nhân rộng phong trào trồng cây xanh, trồng hoa, cây cảnh trên các trục đường giao thông, công sở, trường học, tạo nên cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...

Có thể nhận thấy, công tác vệ sinh môi trường ở thị trấn Bình Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhân dân ý thức giữ gìn môi trường, giữ gìn vệ sinh cảnh quan đường phố và nơi công cộng chưa cao, việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn còn diễn ra. Tình trạng các hộ dân ven sông lấn chiếm xây dựng còn tiếp diễn.

Để thị trấn đạt các tiêu chí chuẩn văn minh đô thị một cách bền vững, Đảng bộ, chính quyền thị trấn Bình Minh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục tập trung trong thời gian tới như: tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, có hành động cụ thể trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Kiên quyết khắc phục những vấn đề còn hạn chế, đặc biệt là nâng cao ý thức của người dân về công tác bảo vệ môi trường. Tích cực chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các vấn đề văn hóa - xã hội; làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo...; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng gương người tốt, việc tốt đã có những đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.

Bài, ảnh: Nguyễn Thơm