Thế hệ trẻ cần phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương

Tôi rất tự hào được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hoa Lư nghìn năm văn hiến. Tâm hồn của bao thế hệ người dân Hoa Lư đã được bồi đắp, nuôi dưỡng bằng niềm tự hào đó. Cảm phục tài năng các bậc tiền nhân, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, thế hệ chúng tôi đã hăng hái, xung phong lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trải qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp rồi chống Mỹ khốc liệt, nhiều người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Giờ đây, được chứng kiến cảnh đất nước hòa bình, quê hương đổi mới, tôi không khỏi xúc động, bồi hồi, biết ơn và tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sỹ đã có công dựng nước, giữ nước.

Thế hệ trẻ cần phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương

Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử và cách mạng của quê hương, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện nhà đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là quan tâm phát triển du lịch, dịch vụ. Những năm gần đây, huyện Hoa Lư đã có sự phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt là năm 2016, Hoa Lư đã trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước. Là người dân huyện Hoa Lư, tôi phấn khởi, tự hào trước những thành tựu to lớn mà huyện đã đạt được trên các lĩnh vực. Tôi mong muốn các thế hệ mai sau sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng của quê hương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Ông Bùi Quang Hiển

Lão thành cách mạng thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư