Thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện bản thảo sách lịch sử Đảng bộ tỉnh

Sáng 25/5, Hội đồng Biên soạn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để thảo luận, thống nhất việc tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Biên soạn dự và chủ trì hội nghị.

Thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện bản thảo sách lịch sử Đảng bộ tỉnh

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Biên soạn chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng biên soạn; các thành viên Hội đồng biên soạn; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về báo cáo các nội dung tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào bản thảo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh. Theo đó, các đại biểu đã làm rõ một số nội dung đề xuất liên quan đến việc chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung, văn phong diễn đạt, việc sắp xếp ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ trong các tập sách.

Thảo luận cho ý kiến hoàn thiện bản thảo sách lịch sử Đảng bộ tỉnh
Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng biên soạn phát biểu tại hội nghị.

 

Các đại biểu cũng trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến thể thức trình bày các tập sách nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; đề xuất số lượng in ấn, thời điểm xuất bản; việc xuất bản sách điện tử…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Biên soạn nhấn mạnh: Việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 3 và tái bản cuốn tập 1 và tập 2 là nhiệm vụ rất quan trọng, được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Thảo luận cho ý kiến hoàn thiện bản thảo sách lịch sử Đảng bộ tỉnh
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Biên soạn phát biểu kết luận hội nghị.

 

Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Biên soạn trong việc tham mưu tái bản và nghiên cứu, tổng hợp đề xuất chỉnh lý, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh đảm bảo công phu, kỹ lưỡng, qua nhiều hội thảo, hội nghị với sự tham gia góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Thống nhất cao với các ý kiến, đề xuất tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hoàn chỉnh nội dung 3 tập, rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện dự thảo, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy; giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì việc đấu thầu xuất bản cuốn sách.

Nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của việc xuất bản cuốn sách, đồng chí đề nghị các cơ quan chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo cho việc xuất bản cuốn sách chất lượng, thực sự là công trình khoa học, kết tinh trí tuệ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, ngành; là tài liệu quý phục vụ nghiên cứu, học tập, giảng dạy, giáo dục truyền thống và khơi dậy niềm tự hào, khát vọng phát triển trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Mai Lan - Trường Giang- Anh Tú