Thành ủy Ninh Bình triển khai kế hoạch, hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp

Chiều 21/11, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 126 ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị "Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và Hướng dẫn số 19 ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 126 của Bộ Chính trị; quán triệt, triển khai kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành ủy Ninh Bình triển khai kế hoạch, hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại biểu các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Ninh Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Ngọc Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung chính trong Quy định số 126 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19 của Ban Tổ chức Trung ương với các nội dung chính như việc xem xét, kết nạp người vào Đảng; việc xem xét người vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu; kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài...

Tiếp đó các đại biểu nghe quán triệt, triển khai Kế hoạch của Thành ủy về đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình thống nhất chọn Đảng bộ phường Phúc Thành để chỉ đạo đại hội điểm, đồng thời là đơn vị thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư đảng ủy phường để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở; hoàn thành trong đầu tháng 3/2020.

Mỗi đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ thành phố chọn 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Thời gian tiến hành đại hội đảng các cấp: Đại hội đảng viên ở các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trước ngày 20/2/2020.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Thành hoàn thành xong trong tháng 1/2020. Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố không quá 2 ngày, tiến hành từ đầu tháng 3/2020, hoàn thành xong trước 25/4/2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố (được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội điểm cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh) không quá 3 ngày, hoàn thành trong tháng 6/2020.

Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình yêu cầu các cấp ủy tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc xây dựng dự thảo các văn kiện, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc, xây dựng phương án nhân sự và các điều kiện chuẩn bị đại hội bảo đảm đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Ban Chấp hành Trung ương về Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên toàn thành phố...

Xuân Trường- Đức Lam