Thành ủy Ninh Bình: Hiệu quả từ việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trung ương và chủ đề của Tỉnh ủy.

Thành ủy Ninh Bình: Hiệu quả từ việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên phường Vân Giang tham gia đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Ảnh: PV

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình, việc học tập chuyên đề của Trung ương và chủ đề của Tỉnh ủy hàng năm (từ năm 2016 đến nay) được Thành ủy tổ chức nghiêm túc, đảm bảo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra. Tinh thần, thái độ học tập của cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, tập trung, nhiều đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu được miễn sinh hoạt vẫn tích cực tham gia học tập. Số cán bộ, đảng viên được triệu tập mỗi đợt học chuyên đề gần 9.000 đảng viên (trừ 1.380 đảng viên được miễn sinh hoạt); tổng số người tham gia học tập đạt trên 97%.

Ngoài ra, cán bộ các đoàn thể không phải đảng viên và một số quần chúng nhân dân đã tham gia học tập với tinh thần trách nhiệm. Sau học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đều nộp bài thu hoạch, cam kết theo đúng quy định. Các đơn vị thực hiện đạt kết quả điển hình như: Phường Đông Thành, Nam Thành, Phúc Thành, Đảng bộ Công an thành phố, các chi bộ khối cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố....

Một số đơn vị trên địa bàn đã tổ chức tọa đàm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Hội Phụ nữ thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Phụ nữ thành phố với văn minh đô thị" tại 10 phường, xã cho hơn 500 hội viên. Ban CHQS thành phố tổ chức tọa đàm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Công an thành phố tổ chức tọa đàm về xây dựng "Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn" tại xã Ninh Nhất và phường Ninh Sơn; tọa đàm về "Tự soi, tự sửa" xây dựng nhân cách người Công an nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Hội Cựu chiến binh tổ chức tọa đàm " Phát huy bản chất anh bộ đội cụ Hồ".

Bám sát nội dung chủ đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, vấn đề cấp bách của thành phố để đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2017, thành phố xác định chủ đề về "Xây dựng phong cách ứng xử của người dân thành phố"; năm 2018 về "Quán triệt, thực hiện quy chế quản lý đô thị, trọng tâm là công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường"; năm 2019 về "Văn hóa, văn minh đô thị".

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo biên soạn đề cương học tập chủ đề hàng năm để phục vụ cho các đảng bộ, chi bộ sinh hoạt chuyên đề. Việc chỉ đạo triển khai chủ đề được thực hiện nghiêm túc theo các bước. Trong đó chú trọng việc xác định các nội dung cụ thể để thực hiện chủ đề của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và đăng ký việc làm theo gắn với chức năng, nhiệm vụ; kiểm tra, đôn đốc thường xuyên để uốn nắn, rút kinh nghiệm.

Việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề của Tỉnh ủy, Thành ủy được Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Đến nay việc sinh hoạt đã đi vào nền nếp, có chất lượng, hiệu quả.

Các tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị theo chủ đề trong Bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bản tin thành phố Ninh Bình. Trong quá trình học tập, cấp ủy đảng chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

Đảng bộ Công an thành phố đã triển khai thực hiện chủ đề năm gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 26/10/2016 của Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân dân trong tình hình mới", Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Đảng bộ Quân sự thành phố triển khai chủ đề gắn với thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ"; phát động đợt thi đua cao điểm "luyện giỏi-rèn nghiêm-sẵn sàng chiến đấu cao" với chủ đề "Hiệu quả - kỷ cương - quyết thắng".

Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp với Thành đoàn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu nhi thành phố gắn với hình tượng Bác Hồ như tổ chức gặp mặt, nói chuyện truyền thống cho 2.000 học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Hồng Phong. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố xây dựng kế hoạch đưa nội dung chủ đề của Tỉnh ủy, Thành ủy vào các chương trình sinh hoạt, các phong trào hoạt động Đoàn, Hội, Đội với các hình thức phong phú, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên, nhi đồng tham gia. Hội phụ nữ thành phố với mô hình "Ngày thứ bảy sạch", "Tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường", "Sử dụng thùng rác có nắp đậy", "Sử dụng làn nhựa và các loại túi thân thiện với môi trường, nói không với túi nilon".

Việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác sau mỗi kỳ sinh hoạt chuyên đề được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, nội dung đăng ký học tập phù hợp, thiết thực với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng viên, đồng thời là căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Trong 3 năm, Đảng bộ thành phố có trên 26.000 bản cam kết, chương trình hành động cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chủ đề năm.

Đồng chí Quyền Mạnh Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ninh Bình khẳng định: Tổ chức tốt việc học tập chuyên đề đã giúp cấp ủy các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, đồng thời quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Vân Giang

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện