Thành phố Tam Điệp tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Chiều ngày 24/3, UBND thành phố Tam Điệp tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo thành phố Tam Điệp, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong dịp này.

Thành phố Tam Điệp tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua đã phát triển sâu rộng. Nổi bật là, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình, mỗi đơn vị, cá nhân xây dựng kế hoạch và có bản cam kết thực hiện.

Đồng thời triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua như "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới" với việc có 2 thôn của xã Quang Sơn đã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn kiểu mẫu; Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" với kết quả đã có 49 ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra còn có nhiều phong trào thiết thực khác. Các phong trào đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Năm 2019, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX.

Việc đổi mới công tác thi đua cũng đã có tác động tích cực đến cán bộ, công chức và người lao động; nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã nâng cao hơn chất lượng, hiệu quả công tác. Công tác xét khen thưởng thường xuyên, khen theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất được Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố thực hiện nghiêm túc, công khai, đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy định. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, có 1 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba; 2 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, UBND thành phố biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Tại hội nghị, thành phố cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Mạnh Tuấn-Đức Lam