Thành phố Tam Điệp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Trong hai ngày 8-9/10, thành phố Tam Điệp đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Tham dự có đại biểu Quân khu 3, Ban Đạo diễn Quân khu; thủ trưởng, cơ quan, Tổ phái viên, đạo diễn diễn tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; các đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố; Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, khung diễn tập thành phố; đại biểu các xã, phường.

Thành phố Tam Điệp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018

Tác chiến phong thủ và xử lý tình huống trên xa bàn.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp năm 2018 mang đề mục: "Lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, tổ chức chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ".

Cuộc diễn tập có 2 phần: Diễn tập vận hành cơ chế gồm các hội nghị: Ban Thường vụ Thành ủy (mở rộng) ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị UBND thành phố triển khai Lệnh động viên cục bộ và Hội nghị Đảng ủy Công an thành phố thông qua Kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;

Hội nghị ủy ban quân sự thành phố triển khai các biện pháp thi hành thiết quân luật; Kỳ họp bất thường HĐND thành phố ban hành Nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; Hội nghị Đảng ủy Quân dự thành phố thông qua Quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh); Hội nghị UBND thành phố tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho tác chiến khu vực phòng thủ. Diễn tập thực binh gồm: Thực hành tiếp nhận lực lượng dự bị động viên; xử trí tình huống đánh địch đổ bộ đường không vào địa bàn.

Nhìn chung quá trình diễn tập diễn ra nhịp nhàng, đảm bảo an toàn, khoa học và đúng nguyên tắc. Cấp ủy, chính quyền đã nắm vững được yêu cầu trình tự trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành địa phương vào trạng thái khẩn cấp, trạng thái thời chiến và chuyển lực lượng vũ trang và các trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trong từng trạng thái đã đề ra các biện pháp lãnh đạo phù hợp sát với tình hình nhiệm vụ và thực tế ở địa phương. Cơ quan Quân sự, Công an, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố đều thực hiện tốt chức năng tham mưu, thể hiện được sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, đợt diễn tập lần này có nội dung thực hành mới được đưa vào đó là hành động của Ủy ban quân sự thành phố và thực hành huy động quân nhân dự bị. Nội dung này đã thể hiện được sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các lực lượng trong thực hành xử lý tình huống.

Qua 2 ngày, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Đây được coi là một đợt huấn luyện toàn diện cho lực lượng vũ trang thành phố, nhằm nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ chiến đấu trong tình hình mới.

Kết thúc các nội dung cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp năm 2018, Ban chỉ đạo đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm. Nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc diễn tập.

Hà Phương- Đức Lam