Thành phố Tam Điệp: Hiệu quả từ các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Bám sát nội dung, công tác tuyên truyền của cấp ủy Đảng và định hướng công tác tuyên truyền của Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn thành phố Tam Điệp đã thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời cụ thể hóa việc học và làm theo tấm gương của Bác ở việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước với hiệu quả thiết thực, rõ nét.

Đồng chí Đỗ Hoàng Oanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết: Triển khai Chỉ thị 05, mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là thông qua các hình thức tuyên truyền sinh động giúp CNVCLĐ trên địa bàn nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp công đoàn, nhất là người đứng đầu.

Từ những chuyển biến tích cực về nhận thức, chúng tôi tiếp tục tiến hành phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước theo lời dạy của Bác để tạo điều kiện cho CNVCLĐ phát huy được năng lực, sở trường của mình trong lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Rất nhiều những kết quả tích cực trong triển khai phong trào thi đua của CNVCLĐ thành phố thời gian qua đã minh chứng rõ nét cho lời chia sẻ của đồng chí Chủ tịch LĐLĐ thành phố. Theo đó, hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các CĐCS đã tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ nêu cao tinh thần năng động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đưa các ứng dụng khoa học mới vào sản xuất, công tác, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm.

5 năm qua có 568 đề tài, sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi trên 3 tỷ đồng, trong đó có 16 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh, 4 đề tài sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Đồng thời đã có 5 công trình, sản phẩm chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương được hoàn thành.

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố cũng đã chỉ đạo các CĐCS tích cực triển khai phong trào thi đua vì sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới với việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới giúp đỡ các HTX nông nghiệp, hướng dẫn bà con nông dân để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Từ phong trào này đã có 12 sáng kiến ở lĩnh vực nông nghiệp được đưa vào áp dụng trong sản xuất góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Trong xây dựng NTM, những năm qua, các CĐCS, đặc biệt là CĐCS 4 xã Quang Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn và Yên Bình (nay là phường Yên Bình) đã vận động cán bộ, CNVCLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản, ngày công và kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng góp phần vào hoàn thành 19/19 tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, từ đó góp phần quan trọng vào việc đưa thành phố Tam Điệp là thành phố hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2017.

Thực tiễn thời gian vừa qua khi triển khai các phong trào, cùng với phát động thi đua thì các cấp công đoàn thành phố cũng đã có nhiều việc làm thiết thực để tạo điều kiện cho CNVCLĐ được học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp để hội nhập và phát triển. 5 năm qua, các CĐCS trên địa bàn đã tham gia với chính quyền, chuyên môn tạo điều kiện cho hơn 1.500 người đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nâng cao tay nghề, trong đó có 1.113 CNLĐ được tham gia các lớp đào tạo nghề…

Được biết, hàng năm thành phố có 85% cán bộ, CNVCLĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua các cấp; có 57 tập thể và 185 cá nhân được các cấp công đoàn khen thưởng… Và điều đáng mừng là ý nghĩa của các phong trào thi đua không chỉ được thể hiện ở những con số đó mà quan trọng hơn từ các phong trào này đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đào Duy