Phát huy giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng thành phố Ninh Bình văn minh, hiện đại

Văn hóa truyền thống Ninh Bình vừa có nét riêng bản địa, vừa mang tính sắc vùng miền do yếu tố hội tụ, giao thoa của các nền văn minh, văn hóa tích hợp nên nét văn hóa của thành phố Ninh Bình rất đa dạng, phong phú. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố phát huy giá trị văn hóa truyên thống, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Thành phố Ninh Bình, tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng và chỉnh trang đô thị

Thành phố Ninh Bình đang định hướng phát triển là thành phố du lịch. Do đó, cấp ủy, chính quyền thành phố đang phấn đấu thực hiện các tiêu chí phát triển kinh tế- xã hội định hướng theo tiêu chí đô thị loại I. Trong đó, yêu cầu về huy động các nguồn lực để đầu tư và chỉnh trang đô thị là hết sức quan trọng và cấp thiết.

Phường Bích Đào: Vận động nhân dân đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng khu dân cư

Trong các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, việc đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền phường Bích Đào (thành phố Ninh Bình) quan tâm thực hiện. Trong đó, phát huy hiệu quả từ phong trào thi đua "Dân vận khéo", Đảng ủy phường đã vận động nhân dân đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại một số khu dân cư trên địa bàn.

Phố Phúc Chỉnh 2 với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Chi bộ phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình) đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thu hút đông đảo người dân tham gia thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động một cách thiết thực, hiệu quả.

Đoàn thanh niên phường Vân Giang với mô hình "Cổng trường an toàn"

Tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, Đoàn thanh niên phường đã có những hoạt động thiết thực, cụ thể. Trong đó, việc xây dựng và duy trì mô hình "Cổng trường an toàn" đã phát huy hiệu quả, góp phần đem lại trật tự, an toàn cho tuyến đường quan trọng này.

Báo, tạp chí của Đảng - "món ăn" tinh thần của cán bộ, đảng viên và người dân thành phố

Nhận thức được tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng là góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của toàn xã hội đối với Đảng và Nhà nước, những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quán triệt sâu sắc ý nghĩa to lớn của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trên cơ sở đó không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về sự cần thiết của việc đọc và làm theo báo Đảng…

Xã Ninh Phúc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường

Hưởng ứng các đợt phát động thực hiện cuộc vận động "Xây dựng thành phố Ninh Bình sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường", Đảng ủy xã Ninh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết để triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Ninh Bình

2 tháng qua, diện mạo đô thị trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã có sự thay đổi rõ nét theo hướng sạch, đẹp, gọn gàng hơn trước, các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường đã giảm đáng kể. Có được kết quả này là do thành phố đã triển khai đợt cao điểm, thành lập tổ công tác kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường một cách toàn diện trên toàn địa bàn.

Phường Thanh Bình phát huy vai trò "Dân vận khéo" trong đảm bảo vệ sinh môi trường

Là phường tiêu biểu của thành phố Ninh Bình trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, những năm qua trên địa bàn phường Thanh Bình đã có nhiều chuyển biến trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy hiệu quả vai trò của công tác dân vận, nhất là phong trào "Dân vận khéo" để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về việc cùng chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phường Nam Thành: Tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình) lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn phường luôn được quan tâm chú trọng. Cấp ủy, chính quyền phường xác định phải tập trung làm tốt các giải pháp để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Hội Phụ nữ thành phố Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh

Những năm qua, trong tiến trình xây dựng thành phố Ninh Bình trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh và phấn đấu trở thành thành phố du lịch văn minh, hiện đại, Hội Phụ nữ thành phố đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Trong đó, hoạt động vệ sinh môi trường đã và đang được các cấp Hội phát động, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả…

Phường Nam Thành công tác tuyên truyền góp phần xây dựng đô thị văn minh

Là phường có nhiều chuyển biến trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh của thành phố Ninh Bình, phường Nam Thành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa công tác xây dựng đô thị trở thành nền nếp. Trong đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân cùng chung tay xây dựng đô thị văn minh, xanh-sạch-đẹp.

Hội Phụ nữ thành phố tích cực tham gia phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng đô thị văn minh"

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26-10-2011 của BCH Đảng bộ thành phố Ninh Bình (khóa VIII) về "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Ninh Bình", các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, trật tự, văn minh đô thị, xây dựng phong cách ứng xử văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh đường phố, cơ quan, đơn vị… Qua đó góp phần để thành phố được công nhận và duy trì các tiêu chí của đô thị loại II.

Thành phố Ninh Bình: Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức"

Hưởng ứng cuộc vận động "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức" do Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nội vụ phát động từ năm 2015, UBND thành phố Ninh Bình đã chỉ đạo các phòng, ban thuộc khối cơ quan quản lý Nhà nước thuộc thành phố và 14 xã, phường thực hiện cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực, cụ thể nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ở từng bộ phận, đơn vị, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ trong giao tiếp, ứng cử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

HĐND thành phố Ninh Bình thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương

Nhiệm kỳ 2011- 2016, HĐND thành phố Ninh Bình khóa XIX đã có nhiều cố gắng trong đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phát huy vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, HĐND thành phố đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Năm nào cũng vậy, trước Tết Nguyên đán khoảng 15-20 ngày là thời điểm hoạt động kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu cầu vui xuân, đón Tết của nhân dân trên địa bàn thành phố Ninh Bình tăng cao, trong đó có mặt hàng thực phẩm. Thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm; phát hiện, xử lý các mặt hàng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, sức khỏe của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Ninh Bình thăm, chúc mừng Giáo xứ Ninh Bình nhân dịp lễ Giáng sinh

Nhân dịp lễ Giáng sinh 2015,chiều 23/12, đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình đã đến thăm, chúc mừng BCH Giáo xứ Ninh Bình.

HĐND thành phố Ninh Bình: Tăng cường giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Xác định việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, do đó, trong những năm qua, HĐND thành phố Ninh Bình đã tăng cường các hoạt động giám sát, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thành ủy Ninh Bình: Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ

Những năm qua, Thành ủy Ninh Bình đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao trong thực tiễn.

Thành phố Ninh Bình: Quan tâm giúp đỡ người nghèo

Những năm qua, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ở thành phố Ninh Bình đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân.