Tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện

Hiện nay trên địa bàn thành phố có gần 32.700 trẻ em dưới 16 tuổi. Đây là đối tượng luôn nhận được sự quan tâm của từ cấp ủy, chính quyền thành phố đến các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội nhằm tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện.

Phường Ninh Sơn: Sôi nổi phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Nhận thức được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua "Dân vận khéo", thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội của phường Ninh Sơn (TP Ninh Bình) đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện 6 chương trình của Thành ủy, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, thay đổi tư duy, huy động được tiềm năng, thế mạnh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thành phố Ninh Bình: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Thành phố Ninh Bình xác định nâng cao chất lượng dân số là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho xây dựng và phát triển thành phố.

Giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi

Năm học 2017- 2018 vừa qua, ngành Giáo dục- đào tạo thành phố Ninh Bình đã tổ chức 5 cuộc thi cấp thành phố với 1.361 học sinh tham gia. Cũng từ "sân chơi" trí tuệ ý nghĩa và thiết thực này, học sinh thành phố đã gặt hái được nhiều thành tích trong các cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, góp phần vào bảng vàng thành tích của ngành luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh.

Thành ủy Ninh Bình, nhiều giải pháp nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị- xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020", BTV Thành ủy đã có nhiều giải pháp để không chỉ phát triển thêm các tổ chức đảng, đoàn thể mà còn góp phần nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức này. Qua đó góp phần lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn trước.

Thành phố Ninh Bình: Triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Thành phố Ninh Bình trong những năm qua đã có những bước tiến vượt bậc, ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa -xã hội của tỉnh. Làm nên sự phát triển của thành phố có đóng góp của phụ nữ trên địa bàn. Điều này đã được cấp ủy, chính quyền thành phố nhiều lần ghi nhận.

Ban CHQS thành phố, đơn vị có nền nếp và chất lượng giáo dục chính trị toàn diện, đạt hiệu quả cao

Triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", 5 năm qua Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS thành phố Ninh Bình đã xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng-văn hóa, một nội dung cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện bộ đội. Do đó, thực hiện Đề án đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố. Qua đó xác định rõ trách nhiệm chính trị của mỗi quân nhân gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thành phố Ninh Bình: Triển khai thực hiện Quy chế quản lý đô thị

Đã hơn 10 năm kể từ ngày trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, bộ mặt đô thị thành phố Ninh Bình đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp làm cho diện mạo đô thị có nhiều đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại. Công tác quy hoạch, xây dựng và vận hành đô thị được đổi mới, quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Ninh Bình luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công an thành phố Ninh Bình: Ra quân đảm bảo an ninh trật tự cho lễ kỷ niệm và lễ hội

Để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn chuỗi các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018, bên cạnh các hoạt động hưởng ứng lễ kỷ niệm, Công an thành phố đã xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo ANTT cho các hoạt động kỷ niệm và lễ hội từ ngày 1 đến 30/4/2018.

Hội Cựu chiến binh phường Bích Đào tham gia xây dựng phong trào "tổ dân phố, thôn, xóm an toàn"

Những năm qua, trên địa bàn phường Bích Đào tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Có được kết quả trên là do chất lượng, hiệu quả các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải" được cấp ủy, chính quyền chú trọng.Trong đó, có vai trò của Hội Cựu chiến binh phường trong việc thực hiện Thông tri số 23 của Tỉnh ủy về xây dựng phong trào "Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn".

Nông dân thành phố Ninh Bình thi đua làm theo lời Bác

Cụ thể hóa lời dạy của Bác, thời gian vừa qua Hội Nông dân thành phố Ninh Bình đã phát động và triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên, nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia xây dựng đô thị...

Hội Phụ nữ phường Nam Thành tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường

Những năm qua, hưởng ứng phong trào xây dựng đô thị văn minh, Hội Phụ nữ phường Nam Thành đã có nhiều hoạt động thiết thực để thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư. 100% chi hội phụ nữ trong toàn phường đã đăng ký công trình, sản phẩm, việc làm thiết thực, cụ thể như: ra quân vệ sinh môi trường "ngày thứ bảy sạch", sử dụng thùng đựng rác có nắp đậy, sử dụng làn nhựa đi chợ để hạn chế dùng túi ni lon…

Tuổi trẻ thành phố xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong thành phố đã chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm như: "tình nguyện mùa đông", "xuân tình nguyện", "tháng thanh niên", "chiến dịch thanh niên tình nguyện hè"…Qua đó thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố vì cuộc sống cộng đồng.

Hội Phụ nữ xã Ninh Nhất: Quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất, phát triển kinh tế. Vì thế, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội phụ nữ các cấp. Do đó thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình) luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của Hội, trong đó Hội chú trọng việc giúp đỡ phụ nữ nghèo thông qua việc khảo sát, rà soát danh sách hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ để lập kế hoạch giúp đỡ vươn lên thoát nghèo.

Chi bộ Thành đoàn Ninh Bình: Phát huy sức trẻ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Năm 2017, Chi bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Ninh Bình được công nhận đạt trong sạch, vững mạnh. Có được kết quả đó, trước hết là do Chi bộ đã tuyên truyền, quán triệt tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của thành phố đối với các cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố thu hút khách du lịch đầu xuân

Là thành phố trung tâm của tỉnh, thành phố Ninh Bình không chỉ phát triển về kinh tế mà còn là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, góp phần phục vụ thuận lợi nhu cầu tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân thành phố và khách du lịch thập phương đến tham quan, chiêm bái. Dịp đầu xuân mới này, nhất là từ những ngày tết nguyên đán Mậu Tuất, tại một số di tích lịch sử văn hóa của thành phố như: đền thờ danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu, chùa Non nước, đền Đồng Bến… đã thu hút đông người dân, khách du lịch đến tham quan, chiêm bái. Nhân lên nét đẹp văn hóa đầu xuân mới của thành phố trẻ.

Hội Nông dân phường Đông Thành hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Hội Nông dân phường Đông Thành có 7 chi hội với 491 hội viên. Mặc dù là phường trung tâm của thành phố Ninh Bình nhưng với số lượng hội viên đông, Hội Nông dân phường đã chú trọng triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo thành phố Ninh Bình đi thăm các mô hình hoạt động du lịch cộng đồng

Chiều 21/2, (tức mùng 6 Tết), Đoàn công tác của thành phố Ninh Bình do đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực địa việc thực hiện Đề án hỗ trợ xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Ninh Nhất. Cùng đi với Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo UBND thành phố Ninh Bình, một số phòng, ban, ngành thuộc thành phố và lãnh đạo xã Ninh Nhất.

Thành phố Ninh Bình: Nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2017 là năm thành phố Ninh Bình có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo của Đảng, công tác chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính quyền, là một trong hai địa phương của tỉnh thí điểm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính. Những kết quả bước đầu mà thành phố đạt được thể hiện rõ quyết tâm của cấp ủy, chính quyền thành phố trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả 6 chương trình công tác mà Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Nhân dịp xuân mới Mậu Tuất 2018, phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình.