Thành phố Ninh Bình: Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

Thành phố Ninh Bình vừa tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới, ban hành kèm theo Quyết định 107 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua 5 năm thực hiện Quyết định 107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH ở thành phố đã được thực hiện tốt.  Lực lượng công an và quân sự thành phố thực hiện tốt các quy chế phối hợp như: Phối hợp trao đổi thông tin và kiểm tra thông tin, phối hợp trong công tác vận động quần chúng, phối hợp trong nhiệm vụ phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố và tổ chức diễn tập; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và trong công tác huấn luyện đào tạo.   Do sự phối hợp được triển khai đồng bộ nên tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, lực lượng công an và quân sự thành phố sẽ tiếp tục quán triệt sâu rộng hơn nữa đến cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị về quy chế phối hợp giữa 2 lực lượng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.  Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì và phát huy các hình thức tập hợp quần chúng tham gia bảo vệ Tổ quốc như mô hình "Tổ nhân dân tự quản về ANTT".  Tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện của cấp xã, phường, các cơ quan, doanh nghiệp; duy trì phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn; quản lý tốt số công dân trong độ tuổi đăng ký và chuẩn bị nhập ngũ.

Trần Dũng - Phạm Trường