Thành phố Ninh Bình tập huấn Luật dân quân tự vệ.

Ngày 22/3/2011 UBND thành phố Ninh Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn luật dân quân tự vệ, tới các đối tượng là trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường và chỉ huy trưởng quân sự các xã, phường, phụ trách dân quân tự vệ của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn thành phố.

Thành phố Ninh Bình tập huấn Luật dân quân tự vệ.

Dân quân tự vệ xã Gia Tân (Gia Viễn) kiểm tra bắn đạn thật, đợt I/2011. Ảnh: Hồng Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, tỉnh ủy viên, Phó bí thư, Chủ Tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo lớp tập huấn. Tại lớp tập huấn này các đại biểu đã được nghe giáo viên trường quân sự tỉnh quán triệt kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của ban Bí Thư và chương trình hành động số 45-CTr/ĐU ngày 04/11/2009 của Đảng ủy Quân khu III về kết luật số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới.  Phổ biến và triển khai Luật Dân quân tự vệ số: 43/2009/QH 12 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ.

 

Mạnh Dũng