Thành phố Ninh Bình hoàn thành huấn luyện dân quân tự vệ

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "60 ngày đêm hành động kiểu mẫu", thiết thực kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Đến ngày 15/5, thành phố Ninh Bình đã có 85 đầu mối đơn vị hoàn thành công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ gồm: Lực lượng sẵn sàng chiến đấu cơ động, lực lượng sẵn sàng chiến đấu tại chỗ. Ban CHQS các xã, phường, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức huấn luyện chiến thuật chiến đấu cho từng cá nhân và các tổ, khẩu đội, kỹ thuật sử dụng vũ khí trang bị, kỹ thuật ném lựu đạn, giáo dục chính trị nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, xác định nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sỹ đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, tổ chức biên chế, vũ khí trang bị của từng đơn vị và địa phương. Cuối đợt huấn luyện tập trung, Ban CHQS thành phố Ninh Bình đã tổ chức kiểm tra các nội dung: Chiến thuật vận động trên chiến trường của từng cá nhân, tổ, khẩu đội, tháo lắp binh khí, ném lựu đạn xa trúng hướng, bắn súng CKC bài 1b và nhận thức chính trị. Kết quả, 100% đạt yêu cầu, có trên 70% đạt khá, giỏi.

 

Đức Phòng