Thành phố Ninh Bình hiến tặng thêm 263 đơn vị máu

Trong ngày 20 và 21-12, Ban vận động hiến máu nhân đạo Thành phố Ninh Bình đã phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Trường Đại học Hoa Lư và Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình tổ chức đợt hiến máu nhân đạo với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, giáo viên, sinh viên.

Sau khi khám sàng lọc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã thu nhận được 263 đơn vị máu, bổ sung cho nguồn máu dự trữ quốc gia, trong đó Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình: 98 đơn vị; Trường Đại học Hoa Lư: 165 đơn vị.

Như vậy, năm 2008, thành phố Ninh Bình đã tổ chức gần 10 đợt hiến máu nhân đạo, đưa số lượng máu được hiến lên tới 1.072 đơn vị, tăng gần 300 đơn vị so với năm 2007.

Ngoài sự tham gia tích cực của các trường: Cao đẳng nghề Lilama, Cao đẳng Y tế, Đại học Hoa Lư, năm nay còn có sự tham gia hưởng ứng của 100% xã, phường trên địa bàn, trong đó có 45 người hiến máu lần thứ hai.

 

Hà Trang