Thành phố Ninh Bình đảm bảo tiến độ Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố, Công an thành phố Ninh Bình đã tích cực huy động lực lượng, chủ động thu thập thông tin và tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả thông tin đã thu thập được, đảm bảo chính xác và đúng yêu cầu đề ra.

Thành phố Ninh Bình đảm bảo tiến độ Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an thành phố Ninh Bình khẩn trương kiểm tra, rà soát, đối chiếu dữ liệu, thông tin dân cư đã được thu thập tại tàng thư.

 

Kho tàng thư hộ khẩu, căn cước công dân của Công an thành phố Ninh Bình những ngày vừa qua luôn tấp nập. Cán bộ, chiến sĩ Công an các phường, xã, đội nghiệp vụ phải tranh thủ tối đa thời gian kiểm tra, rà soát, đối chiếu, đánh giá lại chất lượng dữ liệu, thông tin dân cư đã được thu thập nhằm đảm bảo tính chính xác thông tin trước khi chính thức nhập vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến thời điểm này, Công an thành phố Ninh Bình đã thu thập được 128.502 phiếu, đạt tỷ lệ 100%; tất cả các phiếu thông tin này đều đã được thực hiện kiểm tra, phúc tra chính xác; đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ, góp phần quan trọng cùng với các đơn vị trong tỉnh đưa thông tin vào phục vụ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thượng tá Vũ Văn Bằng, Phó trưởng Công an thành phố Ninh Bình cho biết: Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo sự thống nhất, chính xác thông tin cơ bản về dân cư, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia được hoàn thiện sẽ xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ; mỗi công dân sẽ được cấp 01 mã số định danh cá nhân để truy xuất thông tin của bản thân và giải quyết các thủ tục hành chính. Trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng Công an có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập thông tin về dân cư; cấp số định danh cá nhân... Năm 2020 được xác định là giai đoạn nước rút triển khai và cơ bản hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và tính cấp thiết của dự án này, thời gian qua Công an thành phố Ninh Bình đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo Đề án 896 thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường phối hợp với lực lượng Công an để tuyên truyền, phổ biến đến 100% các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, thôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tự kiểm tra, phúc tra các phiếu thu thập thông tin dân cư. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường. 

Để nâng cao nhận thức, năng lực công tác, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, Công an thành phố đã quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ các nội dung thực hiện trong Dự án cho lực lượng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát khu vực, Công an xã. Từ tháng 3/2020 đến nay, Công an thành phố đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tập trung kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính, các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tại các phường, xã trên địa bàn; tập trung phúc tra toàn bộ phiếu thu thập thông tin dân cư đang lưu trữ tại tàng thư hồ sơ căn cước công dân và hộ khẩu của đơn vị, nhằm đảm bảo tiến độ và tính chính xác. 

Đối với các số phiếu không đạt đã được Công an thành phố yêu cầu đối chiếu với hồ sơ tàng thư hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân và phỏng vấn trực tiếp người dân để bổ sung đầy đủ thông tin. Đối với các trường hợp chưa thu thập được thông tin do công dân vắng mặt tại địa phương, Công an các xã, phường đã tiến hành tra cứu tàng thư hộ khẩu, căn cước công dân và liên hệ trực tiếp hoặc thông qua người nhà để tiến hành thu thập bổ sung theo quy định. 

Đối với những trường hợp công dân có thay đổi về thông tin, Công an thành phố đã phân công cán bộ đăng ký thường trú theo dõi, ghi chép để kịp thời điều chỉnh, bổ sung thông tin trên phiếu. 

Đặc biệt, để đảm bảo tiến độ và tính chính xác, Công an thành phố yêu cầu Công an các phường, xã báo cáo kết quả thu thập phiếu bổ sung, phúc tra hàng ngày của từng đơn vị; kiểm tra chất lượng phiếu thông tin được thu thập và xử lý nghiêm đối với những cá nhân không thực hiện nghiêm túc, chất lượng thông tin về dân cư không đảm bảo. 

Qua kiểm tra, phúc tra, Công an thành phố đã phát hiện 188 phiếu sai thông tin so với hồ sơ tàng thư hộ khẩu và 13 phiếu sai thông tin so với tàng thư căn cước công dân. Tất cả các phiếu sai thông tin, đã được Công an thành phố bổ sung thông tin công dân, đảm bảo chính xác, đúng quy định. 

Bài, ảnh: Kiều Ân

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện