Thành phố Ninh Bình: Công tác trật tự, văn minh đô thị có nhiều đổi mới.

Sáng 20/8, tại Hội trường nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Thành phố Ninh Bình tổ chức hội nghị về công tác trật tự văn minh đô thị và an ninh cơ sở ở phố, thôn (xóm).

 

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Điến, TVTU, Bí thư Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo thành ủy, HĐND, UBND thành phố; trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể thành phố, đại diện các phường, xã và bí thư, trưởng phố của 164 tổ dân phố, thôn (xóm) trên địa bàn thành phố.

Những tháng đầu năm 2008, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực. Năm 2007 có 23.181/26.907 gia đình văn hóa, đạt 86,2%.

Công tác quản lý đô thị và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng-an ninh trật tự được chú trọng và đạt được kết quả tốt. Thành phố đã chỉ đạo thành lập được 11 Ban bảo vệ dân phố cùng với các tổ tự quản về ANTT đã nâng cao ý thức của nhân dân trong việc giữ gìn ANTT ở khu dân cư, góp phần đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém: ý thức tự giác của một số cán bộ, đảng viên trong công tác giải phóng mặt bằng chưa tốt; các tổ dân phố, thôn (xóm) chưa làm hết chức năng, nhiệm vụ trong việc tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị như: bảo vệ môi trường, tổ chức hiếu, hỉ còn kéo dài nhiều ngày, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè;  nạn trộm cắp tài sản còn xảy ra ở một số địa bàn...

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, TVTU, Bí thư Thành ủy biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thành phố trong công tác đảm bảo trật tự, văn minh đô thị và an ninh cơ sở trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể của thành phố trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của trung ương, tỉnh, thành phố về công tác an ninh trật tự và thực hiện nếp sống văn minh, nhất là quy chế của thành phố về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động kết hợp với các biện pháp khác loại bỏ những hủ tục lạc hậu, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm nếp sống văn minh, trật tự đô thị. Đưa nội dung này vào tiêu chí thi đua của tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, đơn vị.

Nâng cao chất lượng phong trào "toàn dân bảo vệ ANTQ" cả về bề rộng và chiều sâu, duy trì và đảm bảo có chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ nhân dân tự quản về ANTT, tổ bảo vệ dân phố, thôn (xóm).

Tích cực tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và công chức trong thực hiện, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân…   

Thùy Phương