Thành lập Chi hội nghề nghiệp du lịch cộng đồng phát triển bền vững xã Ninh Hải

Ngày 30/7, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với xã Ninh Hải (huyện Hoa Lư) tổ chức hội nghị thành lập Chi hội nghề nghiệp du lịch cộng đồng phát triển bền vững xã Ninh Hải.

Thành lập Chi hội nghề nghiệp du lịch cộng đồng phát triển bền vững xã Ninh Hải

Gắn biển Điểm bán hàng hạn chế sử dụng túi nilong tại cửa hàng Tam Cốc Mart.

Đến dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và huyện Hoa Lư, lãnh đạo xã Ninh Hải.

Chi hội nghề nghiệp du lịch cộng đồng phát triển bền vững xã Ninh Hải được tổ chức và hoạt động dựa trên 5 nguyên tắc: Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm; và 5 cùng: Cùng chí lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, Cùng mối quan tâm, Cùng có sự chia sẻ, Cùng chịu trách nhiệm và Cùng hưởng lợi.

Chi hội được thành lập với 25 thành viên, nhằm đoàn kết, tập hợp các hội viên nông dân cùng tham gia làm du lịch cộng đồng, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa hội viên với hội viên, phát huy tiềm lực sẵn có góp phần phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. 

Đồng thời là cầu nối, tập hợp nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị của hội viên phản ánh với cấp ủy, chính quyền, Hội Nông dân và các cơ quan có thẩm quyền.

Cũng trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với xã Ninh Hải tổ chức gắn biển Điểm bán hàng hạn chế sử dụng túi nilong tại cửa hàng Tam Cốc Mart (bến thuyền Tam Cốc). Đây là điểm thứ 3 Hội Nông dân tỉnh gắn biển Điểm bán hàng hạn chế sử dụng túi nilon.

Thái Học - Mạnh Tuấn