Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV

Chiều 7/11, đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan; các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào dự thảo Tờ trình, Đề án của UBND tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Theo đó, các đại biểu nhất trí về sự cần thiết đặt tên các tuyến đường nhằm xây dựng đô thị văn minh, góp phần từng bước hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt nông thôn mới.

Việc đặt tên phù hợp với quy hoạch chung của huyện Yên Mô, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Yên Thịnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo để các cấp, ngành thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước ở địa phương.

Thông qua việc đặt tên đường góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương; tôn vinh những nhân vật lịch sử đã có công trạng trong tiến trình dựng nước, giữ nước đã được sử sách và nhân dân ghi nhận. Các đại biểu cũng đồng tình với việc đặt tên cho 19 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh.

Tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Đề án về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình tính đến năm 2019, kế hoạch năm 2020. Theo đó, các đại biểu cơ bản nhất trí với đánh giá: Sau 6 năm thực hiện Đề án, Sở Giáo dục &Đào tạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, các đơn vị trường học thực hiện các nội dung Đề án.

Trong đó, tập trung tham mưu hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể, sáp nhập một số đơn vị; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện các chỉ tiêu của đề án về quy trường, lớp, học sinh. Tuy nhiên, qua tổng hợp tình hình thực hiện đề án 6 năm (2013-2019) cho thấy các địa phương thực hiện Đề án còn chậm, chưa có mô hình và phương án xây dựng trường chất lượng cao; quy mô trường, lớp, số học sinh/lớp ở một số trường hiện đang vượt quá định mức quy định trong Đề án, đặc biệt là cấp học mầm non.

Các đại biểu cũng nhất trí với các nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đề án, giải pháp nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2020 đã nêu trong dự thảo báo cáo.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo tờ trình, đề án, nghị quyết về sửa đổi Nghị quyết số 23/2016/NQ - HĐND ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời trao đổi, làm rõ một số ý kiến đại biểu nêu.

Đối với dự thảo tờ trình, đề án, nghị quyết về sửa đổi Nghị quyết số 23/2016/NQ - HĐND ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đồng chí đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến đại biểu, đồng thời nên xây dựng dự thảo Nghị quyết mới thay thế nghị quyết này, trong đó có điều bãi bỏ nghị quyết số 23. Ban soạn thảo cần cân nhắc mức đề nghị hỗ trợ, lộ trình thực hiện cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi cao khi Nghị quyết được ban hành.

Về Dự thảo Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Đề án về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình tính đến năm 2019, kế hoạch năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo, bổ sung số liệu để minh chứng cho các nhận định, đánh giá trong báo cáo, thể hiện được tính bao quát, tổng thể quá trình triển khai Đề án từ 2013 đến nay.

Mai Lan- Đức Lam