Tập trung cao cho công tác bầu cử

Những ngày này, cùng với triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong tỉnh đã và đang tập trung cao cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo dân chủ, đúng luật, nhằm lựa chọn những người tiêu biểu để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp.

Tập trung cao cho công tác bầu cử

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thế Minh

Để kịp thời chỉ đạo bầu cử, ngay sau khi Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 29-1, Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 03-TT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Quyết định số 128-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban.

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng với đó, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử cấp mình, đảm bảo đúng số lượng, thành phần và thời gian theo luật định.

Ngay sau khi được thành lập, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ nhất thông qua kế hoạch triển khai công tác bầu cử; quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. ủy ban Bầu cử tỉnh đã quyết định thành lập 4 Tiểu ban phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiểu ban giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Thông tin - tuyên truyền).

Ngày 26-2, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã trình Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc ấn định, công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Ninh Bình và đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia phê chuẩn.

Theo đó, Ninh Bình có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị số 1, gồm: thành phố Ninh Bình và các huyện: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư; đơn vị số 2, gồm: thành phố Tam Điệp và các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô.

Mỗi đơn vị được bầu 3 đại biểu Quốc hội. UBND tỉnh đã thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh quyết định thành lập 2 Ban bầu cử ở 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và thành lập 14 ban bầu cử ở 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác nhân sự, hiệp thương được khẩn trương triển khai. Theo đó, ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng của ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành thông báo phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tới từng cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến hết ngày 14-3-2016, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã nhận bàn giao từ ủy ban Bầu cử tỉnh 10 bộ hồ sơ của 10 vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; 98 bộ hồ sơ của 98 vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đảm bảo dân chủ, đúng quy trình, đúng thời gian theo quy định.

Những người được giới thiệu khi được đưa ra lấy ý kiến cử tri nơi công tác đều đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo phân bổ. Đến ngày 17-3, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, đã lập danh sách sơ bộ giới thiệu 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nữ là 6 người, chiếm tỷ lệ 60%; ngoài Đảng 3 người (30%); tuổi trẻ 4 người (40%); lập danh sách sơ bộ 98 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó, nữ là 32 người, chiếm 32,65%; người ngoài Đảng 7 người, chiếm 7,14%; dân tộc Mường 3 người, chiếm 3,06%, tôn giáo 3 người, chiếm 3,06%; tuổi trẻ 23 người, chiếm 23,47%.

Các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn cũng đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định.

Cùng với việc chuẩn bị nhân sự, công tác chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ cho cuộc bầu cử cũng được khẩn trương thực hiện như: in ấn tài liệu phục vụ công tác quán triệt và triển khai bầu cử của tỉnh; thu thập thông tin liên quan đến số liệu dân số, cử tri, khu vực bỏ phiếu; rà soát, thống kê số lượng hòm phiếu còn sử dụng được ở các tổ bầu cử để kịp thời đóng mới, bổ sung thay thế những hòm phiếu đã hư hỏng...

Nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền được Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai các biện pháp công tác để giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng bầu cử để tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự.

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, trung tâm văn hóa cấp huyện, đài truyền thanh ở cơ sở đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, đúng quy trình từ tỉnh đến cơ sở, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh sẽ thành công tốt đẹp.

Mai Lan

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện