Tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự

Sáng 21/4, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với Công an huyện Nho Quan tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự cho người tiến hành tố tụng, cán bộ điều tra và Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nho Quan năm 2023.

Tập huấn về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực hình sự

Quang cảnh lớp tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Thông tư liên tịch số 10/2018 TTLT-BTP-BCA-BQP-BTCVKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 về trách nhiệm của cơ quan điều tra các cấp trong công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; thực trạng, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; cơ chế phối hợp trợ giúp pháp lý.

Trong quá trình tập huấn, các đại biểu cũng tích cực trao đổi, thảo luận sôi nổi và có sự tương tác với báo cáo viên về những vấn đề xảy ra trên thực tế, những tình huống cụ thể liên quan đến hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn huyện Nho Quan.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ trợ giúp pháp lý và tăng cường hiệu quả công tác phối hợp giữa người thực hiện trợ giúp pháp lý với cơ quan, người tiến hành tố tụng. Qua đó, giúp người được trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, đương sự, bị hại được tiếp cận sớm với trợ giúp pháp lý, không bị bỏ lỡ cơ hội được trợ giúp pháp lý.

Tin, ảnh: Mạnh Tuấn