Tập huấn nghiệp vụ Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Ngày 25/6, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL năm 2019 cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các sở, ngành. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tư pháp; Nguyễn Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Tập huấn nghiệp vụ Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

Các đại biểu dự tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Tư pháp hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tình hình mới. Phổ biến nội dung cơ bản của các Quyết định: Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.

Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tường Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022" và Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/ 2019 của Thủ tường Chính phủ về phê duyệt Đề án " Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019- 2021". Giới thiệu một số mô hình tiên tiến trong công tác PBGDPL đang phát huy hiệu quả.

Tại hội nghị các đại biểu tham dự và lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Tư pháp đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL tại địa phương; qua đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên hiểu sâu hơn về nghiệp vụ PBGDPL và nội dung các văn bản quy phạp pháp luật mới.

Thông qua hội nghị tập huấn, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của tỉnh đã nâng cao tính chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên sâu hơn về lĩnh vực tư pháp và kỹ năng, nghiệp vụ cũng như khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Ngay sau hội nghị, Sở Tư pháp chỉ đạo các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được tập huấn làm tốt công tác truyền đạt các nội dung đã được tập huấn tới đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trần Dũng - Minh Đường

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện