Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Sáng 29/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Dự lớp tập huấn có 350 học viên là lãnh đạo, công chức, viên chức phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện, Chủ tịch UBND và công chức địa chính cấp xã.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Quang cảnh buổi tập huấn.

Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh và các vùng kinh tế để làm cơ sở đánh giá công tác quản lý sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất các cơ chế chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Do đó, việc tổ chức tập huấn nhiệm vụ kiểm kê, lập bản đồ là bước chuẩn bị cần thiết nhằm truyền đạt một số quy định mới về công tác kiểm kê đất đai, cùng trao đổi kinh nghiệm, thảo luận những tình huống xử lý trong thực tiễn công tác tại địa phương.

Tại buổi tập huấn, giảng viên của Tổng cục quản lý đất đai đã giới thiệu, hướng dẫn các nội dung: Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

Hướng dẫn lập bản đồ kiểm kê đất đai phục vụ tổng hợp số liệu và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Hướng dẫn biểu mẫu và nghiệp vụ kiểm kê đất đai chuyên đề theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phương án kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hướng dẫn kiểm kê đất ngập nước; Giới thiệu, cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai.

Tiếp đó, lớp tập huấn đã thảo luận, giải đáp các thắc mắc nhằm tạo điều kiện tốt nhất để công tác kiểm kê, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất sẽ diễn ra từ ngày 1/8/2019 thành công, hiệu quả.

Hồng Giang - Anh Tuấn

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện