Tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2018

Ngày 21/8, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ, trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp cấp xã năm 2018 cho hơn 200 cán bộ Tư pháp - hộ tịch các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, sở Nội vụ, trường Chính trị tỉnh, Trưởng phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Tập huấn nghiệp vụ công tác tư pháp năm 2018

Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, lãnh đạo Sở Tư pháp nêu rõ: Trong những năm qua, công tác tư pháp đã được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao; ngành tư pháp đã làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng và hoàn thiện thể chế , kiểm tra, rà soát, thẩm định văn bản quy phạp pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Công tác kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ tư pháp- hộ tịch đã được bổ sung kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, trình độ, năng lực của công chức tư pháp hiện không đồng đều; cán bộ tư pháp- hộ tịch cấp xã, phường, thị trấn thường xuyên có sự thay đổi; một số cán bộ tư pháp trẻ chưa được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm thực tế và kỹ năng giải quyết công việc được giao, khó khăn cho việc tác nghiệp.

Để khắc phục tình trạng trên, lớp tập huấn lần này nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư pháp cho đội ngũ làm công tác tư pháp cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh về kỹ năng ứng xử của cán bộ tư pháp - hộ tịch xã, phường, thị trấn trong giao tiếp với nhân dân; nghiệp vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch, hoạt động cấp bản sao và chứng thực chữ ký; xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở xã, phường, thị trấn, hoạt động xử lý vi phạm hành chính; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động hòa giải cơ sở; công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo…

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật - Sở Tư pháp truyền tải những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn về một số kỹ năng thực hiện công tác hộ tịch, chứng thực tại cấp xã, kỹ năng, nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các vấn đề về hộ tịch, chứng thực, công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở...Thảo luận, trao đổi, giải đáp về những tình huống vướng mắc phát sinh khi thực hiện đăng ký hộ tịch và chứng thực tại địa phương.

Cũng trong thời gian của lớp tập huấn, các học viên còn được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn triển khai phần mềm HOTICH. VN để sử dụng trong công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu tại địa phương. Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ 21/8 đến 23/8; thông qua lớp tập huấn nhằm đem lại cho học viên những kiến thức thiết thực để áp dụng trong thực tế công tác, qua đó, cán bộ tư pháp cơ sở nắm rõ chức trách, nhiệm vụ của mình, tinh thông về nghiệp vụ chuyên môn, góp phần thực hiện tốt công tác tư pháp tại cơ sở.

Trần Dũng- Anh Tuấn