Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023

Sáng 15/11, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023 cho 150 đại biểu là Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung về Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn cơ sở. 

Đồng thời trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Qua đó, góp phần đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới.

Hồng Minh - Ngọc Linh