Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác xây dựng nông thôn mới

Ngày 25/6, Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác xây dựng NTM cho cán bộ cấp tỉnh, huyện năm 2020.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác xây dựng nông thôn mới

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (2010-2020), đến nay Ninh Bình đã có 99/116 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm 85%); 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM; 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 50 thôn (xóm) đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Bước sang giai đoạn 2021-2025, Chương trình xây dựng NTM sẽ có một số thay đổi về nội dung, cách tiếp cận; bộ tiêu chí NTM cũng có những điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù từng vùng miền.  

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe khái quát về kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; định hướng mục tiêu giai đoạn 2021-2025, chủ trương đầu tư, mức vốn và cơ cấu nguồn vốn; dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025.  

Đáng chú ý, trong đợt tập huấn lần này, các học viên còn được tiếp thu thêm chuyên đề về những nội dung cơ bản của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - Ocop; được tham quan thực tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại tỉnh Thanh Hóa.

Lớp tập huấn giúp các cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng NTM tại các sở, ban, ngành, huyện, thành phố nâng cao kiến thức, năng lực và kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong xây dựng NTM ở giai đoạn tiếp theo.

     Nguyễn Lựu- Minh Đường