Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu nhằm đưa việc sản xuất, kinh doanh rượu vào khuôn khổ và ngăn chặn nạn rượu độc, rượu giả. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác này ở tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh rượu

Rượu thuốc được bày bán ở nhiều quán ăn, nhà hàng. Ảnh: PV

Hiện nay toàn tỉnh có hơn 140 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu. Thực hiện Nghị định số 105 của Chính phủ về kinh doanh rượu, với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành, Sở Công thương đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố và Chi cục Quản lý thị trường tổ chức triển khai; đồng thời tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Nghị định đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh; viết bài tuyên truyền trên website www.congthuong.ninhbinh.gov.vn và Bản tin Công thương.

Bên cạnh đó, Sở đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý ngành Công thương trên địa bàn tỉnh, trong đó kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu, qua đó đã hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP đối với các phòng chức năng của các huyện, thành phố và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh.

Sở Công thương cũng thường xuyên phối hợp với Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh  Truyền hình Ninh Bình tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh rượu để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm được và thực hiện theo quy định.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP, nhiều đơn vị đã nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh rượu. Sở Công thương đã cấp 1 giấy phép sản xuất rượu công nghiệp với tổng công suất 60.000 lít/năm, hiện nay 1 cơ sở đang trong giai đoạn sản xuất thử và cấp 14 giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho 14 cơ sở sản xuất rượu thủ công với tổng công suất 173.300 lít/ năm; cấp 4 Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu, trong năm 2018, tổng số lượng mua vào của 4 doanh nghiệp là 17.993 triệu đồng, bán ra là 16.110 triệu đồng; 6 tháng đầu năm 2019, tổng số lượng mua vào của 4 doanh nghiệp là 8.400 triệu đồng, bán ra là 7.990 triệu đồng. Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) các huyện, thành phố đã cấp 346 giấy phép các loại, trong đó 248 giấy phép bán lẻ rượu và 98 giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Bên cạnh kết quả bước đầu đã đạt được, hiện nay vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh chưa được cấp giấy phép do phần lớn các hộ nấu rượu thủ công trên địa bàn tỉnh chủ yếu nấu rượu để bán lẻ cho các hộ dân quanh thôn, xóm với số lượng không lớn và không thường xuyên. Việc hoàn thiện hồ sơ để được cấp giấy phép còn hạn chế, nhất là các quy định về an toàn thực phẩm, công bố hợp quy, quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm trong khi việc kinh doanh bán lẻ rượu của nhiều hộ có quy mô nhỏ, chủ yếu kết hợp với kinh doanh nhiều mặt hàng khác nên ít quan tâm, tìm hiểu các quy định về mặt hàng kinh doanh có điều kiện này.

Ngoài ra, nhiều cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định, vì vậy không đủ điều kiện để cấp giấy phép bán lẻ rượu hoặc giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu, trong thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu; hạn chế sản xuất rượu thủ công; không sử sụng cồn công nghiệp, nguyên liệu không đảm bảo an toàn, không thuộc loại dùng cho thực phẩm để sản xuất rượu.

Tiến hành biên soạn tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu để các phường, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Thùy