Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính phủ, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021

Người tham gia giao thông tại ngã tư đèn đỏ. Ảnh: PV

Mục đích, yêu cầu đề ra là: Nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải; tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức và hành vi của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn.

Phấn đấu giảm 5% đến 10% số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông mỗi năm, giảm ùn tắc giao thông. Nâng cao năng lực, trình độ của lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự ATGT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hàng năm để chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện. Đưa văn hóa giao thông vào nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đẩy mạnh cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông" trong thanh niên, học sinh, sinh viên; nâng cao trách nhiệm, đạo đức người lái xe…

Ban ATGT tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự ATGT, thực hiện nếp sống "Văn hóa giao thông", phê phán đấu tranh với những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông.

Sở Văn hóa - Thể thao chỉ đạo tuyên truyền văn hóa giao thông an toàn thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; chỉ đạo các đơn vị trong ngành và Phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan về ATGT ở các khu vực đông dân cư và trên các tuyến giao thông; phối hợp, xây dựng phương án tổ chức giao thông và bảo đảm trật tự ATGT khi tổ chức các lễ hội.

Sở Du lịch chỉ đạo tăng cường tuyên truyền đảm bảo ATGT tại các khu, điểm du lịch, các khu du lịch có hoạt động chở khách bằng phương tiện thủy nội địa. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT kết hợp với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự ATGT nhằm nâng cao trách nhiệm, đạo đức người lái xe.

Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình đẩy mạnh tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông. Bộ CHQS tỉnh tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong các đơn vị quân đội.

Sở Tư pháp tăng cường chỉ đạo tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT trong cộng đồng thông qua các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.

Ban ATGT các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT trên hệ thống Đài truyền thanh 2 cấp và bằng các hình thức khác phù hợp để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; tuyên truyền sâu rộng tới cơ sở, phường, xã, thị trấn để nâng cao nhận thức chấp hành quy định về ATGT của người dân. Ban ATGT tỉnh, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, thân nhân của nạn nhân gặp tai nạn giao thông.

Thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật trật tự ATGT, nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; đưa giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT vào chương trình chính khóa trong các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; quy định việc chấp hành pháp luật về giao thông đối với học sinh, sinh viên trong việc tự giác chấp hành quy tắc giao thông; đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng, cài quai đúng quy cách; tổ chức ký cam kết giữa chính quyền - nhà trường - gia đình trong công tác giáo dục về ATGT cho học sinh, sinh viên.

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trật tự ATGT cho học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hoàng Hiệp