Tam Điệp tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương 2019

Ngày 13/12, thành phố Tam Điệp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Tam Điệp.

Tam Điệp tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương 2019

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QSQP địa phương năm 2019.

Năm 2019, lực lượng vũ trang thành phố Tam Điệp đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đảm bảo đúng, trúng sát với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn, phối hợp các lực lượng chức năng bảo vệ an toàn các sự kiện; hoàn thành chỉ tiêu về công tác huấn luyện...

Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, huấn luyện đầy đủ, chất lượng chính trị ngày càng cao. Toàn thành phố đã thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Trong năm UBND thành phố đã chỉ đạo 2 phường Trung Sơn và Yên Bình tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ đảm bảo sát với tình hình, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tuyển quân năm 2019, thành phố đã bàn giao 69 công dân nhập ngũ cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao. Công tác chính sách hậu phương quân đội được đảm bảo…

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, thành phố Tam Điệp tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của các cấp về công tác quân sự quốc phòng, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong xử trí các tình huống. Đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để toàn dân thực hiện tốt các quy định liên quan.

Tổng kết công tác quân sự quốc phòng, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tam Điệp đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

Tin ảnh : Hà Phương