Tam Điệp diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ

Thực hiện kế hoạch huấn luyện, chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh, trong 2 ngày 23 và 24/6, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Tam Điệp tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ năm 2020. Tới dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

Tam Điệp diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ

Quang cảnh buổi diễn tập.

Với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang thành phố Tam Điệp vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Gồm các vấn đề huấn luyện: Chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; Chuyển trạng thái SSCĐ từ cao lên toàn bộ; Điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ; Tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm, phê duyệt kế hoạch và xử trí tình huống đánh địch đổ bộ đường không vào khu vực phòng thủ.

Trong từng giai đoạn, luyện tập từ tình huống giả định trên cương vị người chỉ huy đã vận dụng và kết hợp giữa nguyên tắc và thực tiễn, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, quán triệt nhiệm vụ, tính toán thời gian, xác định những công việc cần làm ngay trong chiến đấu. 

Nội dung, hình thức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong diễn tập được triển khai thực hiện toàn diện, hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến được xây dựng cụ thể sát với tình huống chiến đấu cả trong thời bình và diễn ra trong thời chiến. Đồng thời, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng, thiết yếu bảo đảm cho LLVT thành phố xử trí hiệu quả, đối phó thắng lợi khi có tình huống xảy ra.

Thông qua diễn tập, kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến, đồng thời nâng cao một bước về lý luận, nguyên tắc phòng thủ, trình độ tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành thực hiện các biện pháp chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng và xử trí các tình huống trong tác chiến của chỉ huy và cơ quan quân sự thành phố.

                                                                                

                                                                                Tin, ảnh: Hoàng Tâm