Sức lan tỏa qua Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Với tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác, hai năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đón nhận và triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Từ chuyển biến về nhận thức, nội dung "Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức, việc làm cụ thể, thiết thực. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Ninh Bình. Bác đã đi xa gần 40 năm nhưng hình ảnh của Người, những lời dạy bảo ân cần của Người đã trở thành tài sản quí giá đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.  Cùng với cả nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, các ngành, địa phương, đơn vị tỉnh Ninh Bình đã triển khai Cuộc vận động một cách nghiêm túc, sôi nổi, hiệu quả. Nhiều đơn vị đã đưa Cuộc vận động trở thành động lực của phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn.

Năm 2008, công tác tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc triển khai học tập các chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm " Sửa đổi lối làm việc". Nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở đã có cách làm sáng tạo, năng động, có tác dụng gắn kết thực hiện cuộc vận động với đẩy mạnh phong trào thi đua. Số cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu các chuyên đề ở cơ sở đạt 93,2%, số cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia học tập đạt 78%.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đã xây dựng các chuyên trang, mở và duy trì đều đặn các chuyên mục tuyên truyền về cuộc vận động. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh, Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh, Sở Nội vụ  biên soạn và phát hành cuốn sách "Làm theo lời Bác" đã có tác dụng tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong cuộc vận động.

Trong năm, ngành Giáo dục- Đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ", hiệu quả giáo dục của Hội thi đối với tuổi trẻ học đường rất tích cực, cuốn hút sự tham gia của đông đảo học sinh và giáo viên. Ngành Giáo dục - Đào tạo cũng phối hợp với Ban Tuyên giáo biên soạn tài liệu "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" để giảng dạy trong các trường phổ thông.

Đặc biệt, Hội Người mù các cấp đã tổ chức thành công Hội thi "Kể chuyện Bác Hồ", qua đó đã khẳng định cuộc vận động thực sự có sức lan tỏa ở mọi cấp, mọi ngành, mọi giới trong xã hội. Huyện Kim Sơn là đơn vị có đông đồng bào Công giáo, Huyện ủy đã phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức lớp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gồm các vị chức sắc, chức việc nhà tu hành của đạo Phật và đạo Công giáo...

Nét nổi bật sau hai năm triển khai cuộc vận động là sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân được tăng cường; trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp có bước đổi mới, hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo đến lợi ích chính đáng của nhân dân. Cán bộ chính quyền gần dân hơn, giải quyết các thủ tục hành chính và công việc nhanh gọn hơn.  Thực hiện lời Bác Hồ dạy, cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự bám sát địa bàn, giải quyết kịp thời, nhanh gọn các vụ án, vụ việc, thường xuyên giúp đỡ nhân dân lúc thiên tai, lũ lụt và làm kinh tế. Đội ngũ giáo viên có nhiều chuyển biến trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm nhiều đến việc rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, việc biên soạn và đưa vào giảng dạy các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Những chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nổi bật nhất trong năm 2008 là tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 18%, mức cao nhất từ trước đến nay; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.800 tỷ đồng, vượt 50% dự toán HĐND tỉnh.  Năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chú trọng gắn phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, việc quan tâm, chăm lo cuộc sống ngưòi dân, một nội dung trọng tâm của cuộc vận động đã trở thành ý thức tự giác, tự nguyện của nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Kết quả qua hai năm thực hiện cuộc vận động là tiền đề quan trọng để cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện thắng lợi cuộc vận động, đưa cuộc vận động đạt kết quả cao cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đây cũng là việc làm thiết thực nhất thể hiện tình cảm, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu; để tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người mãi mãi tỏa sáng, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của mỗi người con đất Việt.

Minh Châu

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện