Sôi nổi phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"

Những năm qua, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã được các cấp Công đoàn tỉnh cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng ngành, lĩnh vực, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia, góp phần nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, say mê lao động sáng tạo, tiêu biểu cho ý chí vươn lên của đội ngũ công nhân viên chức lao động.

Sôi nổi phong trào thi đua

Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho công nhân có sáng kiến trong lao động tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019. ảnh: Trường Giang

Để phong trào đạt kết quả thiết thực, LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn trong tỉnh tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, các phong trào, các cuộc vận động riêng của từng ngành; động viên đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến về cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, tiếp thu và ứng dụng hiệu quả khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và công tác. Từ năm 2013 - 2018, thông qua phong trào, đã có 98 công trình, sản phẩm chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương và của tổ chức Công đoàn với tổng giá trị hơn 238 tỷ đồng, trong đó, có 122 công trình, sản phẩm cấp tỉnh có giá trị kinh tế - xã hội cao, tiêu biểu như: Công trình Nhà máy sợi Lam Giang, công suất 12.000 tấn/năm, công trình Nhà máy sản xuất, gia công giầy, dép xuất khẩu của Công ty TNHH Giày Athena tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô... Có 10.372 đề tài, sáng kiến trên các lĩnh vực được đăng ký thực hiện, trong đó, 377 sáng kiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được Hội đồng khoa học kỹ thuật cấp tỉnh công nhận; 93 tác giả sáng kiến, chủ nhiệm đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng Lao động sáng tạo và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" diễn ra sôi nổi trên các lĩnh vực. Trong khối doanh nghiệp, phong trào với khẩu hiệu: "Chất lượng là yếu tố quyết định tạo nên thương hiệu cho doanh nghiệp"; "Lao động sáng tạo, năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, thu nhập cao hơn". Hưởng ứng các phong trào này, đoàn viên, CNLĐ đã tập trung thực hiện nội dung "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng để nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh khi tham gia hội nhập khu vực và quốc tế", góp phần giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, thực hiện tốt các nghĩa vụ, trách nhiệm với Nhà nước, với tỉnh và với xã hội; thu nhập và đời sống của người lao động ngày một tăng lên. Qua phong trào thi đua đã có nhiều đề tài, sáng kiến của đoàn viên, CNLĐ được thực hiện có giá trị kinh tế cao; có những sáng kiến tạo ra sản phẩm thay thế hàng nhập ngoại mang lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp, tiêu biểu như: Sáng kiến "Cải tiến một số bộ phận của máy sàng phân Compost từ rác thải nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm" của tác giả Phạm Thành Hưng, Nhà máy xử lý chất thải rắn Ninh Bình; sáng kiến "Thiết kế, chế tạo máy tời vận chuyển cột điện qua địa hình phức tạp" của tác giả Phạm Văn Điệp, Công ty cổ phần Dịch vụ và đầu tư xây dựng Hà Mai; sáng kiến "Thiết kế, chế tạo cẩu chân đế có sức nâng 180 tấn sử dụng tại Công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu" của tác giả Vũ Thế Thanh và giải pháp: "Thiết kế, chế tạo cổng trục hai dầm, tải trọng nâng Q=50/10 tấn, chiều cao nâng H=30m, khẩu độ Lk = 59/35m" của tác giả Bùi Văn Cầm thuộc Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung...

Trong các cơ quan hành chính, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được gắn với cuộc vận động "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức", "Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng và hiệu quả", học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" được cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", "Giỏi việc trường, đảm việc nhà", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm" được đông đảo đội ngũ giáo viên tích cực tham gia. Đã có hàng nghìn đề tài, sáng kiến sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học trong các cấp học, trong đó có 130 đề tài, sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và 42 tác giả được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Trong lĩnh vực Y tế, phong trào thi đua được gắn với phong trào "Nâng cao y đức", "Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ người bệnh". Cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế có hàng nghìn đề tài, sáng kiến cấp cơ sở được công nhận, trong đó có 100 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh và 22 tác giả được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo…

Có thể khẳng định, thông qua phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động, sáng tạo, ý chí vượt khó, hăng say trong lao động sản xuất và công tác của công nhân viên chức, người lao động, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra. Thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào và đổi mới công tác khen thưởng; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua… để phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" phát huy hiệu quả và đem lại quyền lợi thiết thực cho cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Khải Hoàn