Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng vận hành hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến

Sáng 10/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng vận hành hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng vận hành hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tới dự. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và 164 đồng chí cán bộ vận hành hệ thống của các điểm cầu trong tỉnh.

Thời gian qua, Sở Thông tin và truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai xây dựng hoàn thành hệ thống với 164 điểm cầu từ tỉnh đến 100% các đơn vị cấp huyện và cấp xã.

Ngay sau khi hệ thống hoàn thành, Sở đã phối hợp với Viettel Ninh Bình tiến hành kiểm tra, kết nối thử nghiệm hệ thống và đào tạo cho các cán bộ vận hành bằng hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên, do số lượng điểm cầu nhiều, phân tán nên việc làm chủ kỹ thuật, khai thác, sử dụng hệ thống của cán bộ trực tiếp vận hành là rất quan trọng và cần được bồi dưỡng sâu hơn.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức lần này giúp học viên nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung cơ bản như: giới thiệu tổng quan kỹ thuật về hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến tỉnh Ninh Bình; hướng dẫn kỹ năng vận hành hệ thống; hướng dẫn, phổ biến quy trình sử dụng hệ thống khi có yêu cầu phục vụ hội nghị trực tuyến; đồng thời kết hợp thực hành vận hành hệ thống…

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Mai Văn Tuất, TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến có vai trò rất quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh, giúp tăng cường hỗ trợ cho công tác chỉ đạo, điều hành, tiết kiệm thời gian, chi phí họp, rút ngắn khoảng cách về địa lý.

Việc mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ vận hành trực tiếp hệ thống có ý nghĩa rất quan trọng và cấp thiết. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra về ứng dụng công nghệ thông tin.

Chỉ đạo ứng dụng, quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp chặt chẽ với Viettel Ninh Bình thường xuyên theo dõi, rà soát bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh thông tin, bảo mật của hệ thống để phục vụ tốt các cuộc họp trực tuyến của tỉnh;

Rút kinh nghiệm và tập trung khắc phục một số hạn chế trong tắc nghẽn đường truyền của hội nghị vừa qua; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ vận hành trực tiếp hệ thống.

Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các chính sách điều chỉnh công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin. Đề nghị các đồng chí giảng viên của lớp nêu cao trách nhiệm, tích cực truyền đạt, hướng dẫn đầy đủ chương trình đã đề ra; các đồng chí học viên cần nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, tích cực học tập để đạt hiệu quả cao nhất.

Đào Duy- Trường Giang