Sở Nông nghiệp & PTNT, thành phố Ninh Bình xếp hạng nhất về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Ngày 01/07/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 816/QĐ-UBND về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố năm 2019.

Sở Nông nghiệp & PTNT, thành phố Ninh Bình xếp hạng nhất về Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Trung tâm "Một cửa liên thông" thành phố Ninh Bình. Ảnh: CTV

Theo Quyết định, khối các sở, ban, ngành cấp tỉnh có 18 đơn vị, qua kết quả đánh giá từ điểm điều tra xã hội học và điểm thẩm định, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xếp hạng nhất về Chỉ số cải cách hành chính (91,420) ; xếp hạng nhì là Sở Nội vụ (91,326); Sở Tài chính xếp hạng ba (91,290).

Về khối các huyện, thành phố, UBND thành phố Ninh Bình xếp hạng nhất về Chỉ số cải cách hành chính (89,954); UBND huyện Nho Quan xếp hạng nhì (89,470); UBND thành phố Tam Điệp xếp hạng ba (88,573).

PV